Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Diabetes 2

Typ 2-diabetes är dubbelt så vanligt bland psoriasissjuka än bland befolkningen i allmänhet.

Diabetes typ 2 innebär att kroppen fortfarande kan producera insulin men kan inte tillgodogöra sig insulinet som ska hantera sockret. Detta kan bero på att kroppen inte kan öka insulinproduktionen när sockerhalten stiger i blodet eller att cellvävnader är insulinresistenta och då krävs det ännu mer insulin för att cellen ska öppna sig och ta emot sockret.

 

Diabetes typ 2 har en stark ärftlighetsfaktor, och på undersökningar på enäggstvillingar har man sett att det finns en risk på 90 % att få diabetes 2 om den andra tvillingen redan har det. Men livsstilsfaktorer spelar ändå en stor roll om sjukdomen ska bryta ut eller inte. Att förändra sin kost, motionera och att sluta röka har stor betydelse för att förhindra många av de komplikationer, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, som kan uppstå med sjukdomen.

 

Det är vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar bland personer med diabetes och ungefär 20 procent av alla som vårdas för hjärtinfarkt har en tidigare känd diabetes-diagnos. Ungefär två tredjedelar av de som inte har en känd diabetes visar sig ha det eller befinna sig i ett förstadium när de får sin infarkt.

 

Högt blodtryck och höga blodfetter är andra symtom som är kopplade till diabetes typ 2. Det är inte heller ovanligt med ledbesvär om man har haft diabetes typ 2 under lång tid, då socker angriper senor och leder vilket gör att rörelseförmågan begränsas och smärta uppstår. Förutom att själv jobba preventivt genom egna livsstilsval med förändringar i kosten och med motion, så kan sjukgymnastik och avslappningsövningar underlätta besvären.

 

Det är mycket viktigt att du som har diabetes 2 är extra uppmärksam och är särskilt försiktig. Ett enda litet sår på fötterna kan få allvarliga konsekvenser. Kontakta din läkare eller diabetessköterska för råd och eventuell remiss till en medicinsk fotvårdsspecialist.

 

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar om diabetes och psoriasis

Hur jag kunnat få diabetes?

Jag har psoriasis och har nu fått veta att jag har diabetes 2 - varför och hur hänger det ihop?

Typ 2-diabetes är dubbelt så vanligt hos psoriasissjuka som hos övriga befolkningen. Det är vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med diabetes och ungefär 20 procent av alla som vårdas för hjärtinfarkt har en tidigare känd diabetes. Ungefär två tredjedelar av de som inte har en känd diabetes visar sig ha det eller ett förstadium när de får sin infarkt.

 

Idag anses diabetes typ 2 vara en lika stark riskfaktor för en hjärtinfarkt som en tidigare infarkt är. Högt blodtryck och höga blodfetter är andra symtom som är kopplade till diabetes typ 2. Det är inte heller ovanligt med ledbesvär om man har diabetes typ 2, då sockret angriper senor och leder vilket gör att rörelseförmågan begränsas och smärta uppstår. Sjukgymnastik och avslappningsövningar underlättar besvären.

 

Diabetes typ 2 innebär att kroppen fortfarande kan producera insulin, men att mängden inte räcker för kroppens behov. Detta kan bero på att kroppen inte kan öka insulinproduktionen när sockerhalten stiger i blodet eller på att cellvävnaden som ska ta emot insulinet inte har förmåga att utnyttja det befintliga insulinet, och att det då krävs ännu mer insulin för att cellen ska öppna sig och ta emot sockret.

 

Övervikt och fetma är en orsak till att kroppen tappar sin känslighet för insulinet. Man har sett att överviktiga som inte har anlag för diabetes typ 2 producerar 10-15 gånger så mycket insulin som normalviktiga, och detta klarar inte de som har anlagen för sjukdomen.