Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasis och ögonsjukdomar

Ett samband har de sista åren kunnat ses mellan psoriasis och kroniska inflammationer i ögonen. Hur vanligt det är och exakt hur sambanden ser ut är inte säkerställt idag.

Beroende på i vilken del inflammationen sitter så kallas den för olika saker, en inflammation i främre delen kallas irit, en inflammation i bakre delen kallas uveit.

 

Irit

Irit är en inflammation i regnbågshinnan som ofta har ett samband med andra inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom, ulcerös kolit, psoriasis, psoriasisartrit, Bechterew med flera. Den kan också orsakas av vissa yttre faktorer som kontaktlinser. Det finns två former av iriter, akuta och kroniska, och den akuta är vanligare. Det är dock inte ovanligt att den återkommer många gånger i skov precis som andra inflammatoriska sjukdomar.

 

Uveit

Uveit är en inflammation i ögats bakre del som kallas uvea, och kan inkludera regnbågshinnan, ciliarkroppen och åderhinnan. Inflammationen kan vara både sporadisk och kronisk, det är inte ovanligt att den går i skov och återkommer hos den som en gång haft den. Man vet inte vad som orsakar uveiter, men ofta har personen någon form av reumatisk sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom eller exempelvis psoriasis.

 

 

Läs mer på externa sidor:

Praktisk medicin – Det röda ögat. Akut Irit. Akut regnbågshinneinflammation
www.praktiskmedicin.com/

Sankt Eriks Ögonsjukhus – om Irit
www.sankterik.se

Netdoktor – Uveit -inflammation i ögats inre delar
www.netdoktor.se/ogon/