Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ge en gåva

Låt ditt engagemang leva vidare

Du kan fortsätta hjälpa Psoriasisförbundet med att nå målet ett bättre liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit genom ditt testamente

Genom att ange Psoriasisförbundet som förmånstagare i ditt testamente lever ditt stöd och engagemang vidare till gagn för många.

 

Hjälp att formulera ett testamente kan du få av din bank eller hos en advokat- eller begravningsbyrå.

Att tänka på

Du kan testamentera vad du vill med ett undantag. Dina barn har alltid rätt till sin laglott, vilket innebär hälften av arvet. Ett testamente är ett ensidigt förordnande, vilket innebär att det är den som upprättar testamentet som bestämmer innehållet.

 

Testamentstagaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

 

Vissa formkrav ska vara uppfyllda för att testamentet ska vara juridiskt giltigt. Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap.

Testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator (den som testamenterar) skriva under testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift av densamma. Vittnena ska förstå att det är frågan om ett testamente men behöver inte få kännedom om innehållet.

 

Vittnena skriver under med sina namn, ort och datum samt antecknar yrke och hemvist.

 

Till testamentsvittne får inte tas någon som är under 15 år, nära släkting till testator, (till exempel syskon), arvsmottagare eller nära släkting till arvsmottagare.

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!