Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

”Bostadsort ska inte avgöra vilken vård du får”

Den 23 juni publicerade Psoriasisförbundet en debattartikel i Altinget med krav på en bättre och mer jämlik vård för patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Här nedan svarar förbundsordförande Tina Norgren på tre frågor om innehållet i artikeln och varför det är viktigt att den publiceras nu.

 

Varför skriver ni den här artikeln nu?

För att vården för de som har psoriasis och psoriasisartrit är ojämlik och ser väldigt olika ut beroende på var i landet man bor. Det gäller inte minst psoriasisvården där skillnaderna är stora mellan olika regioner och bostadsort ofta avgör vilken typ av vård du får.

 

Vad vill ni se för konkreta förändringar?

I mars förra året kom Socialstyrelsen med riktlinjer för psoriasis och i april i år kom det uppdaterade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där psoriasisartrit ingår. Nu måste regionerna se till att riktlinjerna implementeras och efterföljs så att vi kan vi skapa en mer jämlik vård, vilket alltså tyvärr inte är fallet i dag. Detta gäller psoriasisvården i synnerhet. Nästan hälften av landets regioner saknar i dag tillgång till klimatvård och medicinsk fotvård. Behandlingar som för många kan vara avgörande för att kunna leva ett någorlunda normalt liv med mindre besvär. Ett annat område där det råder stora regionala skillnader är hur man jobbar med uppföljning av psoriasisvården. Tyvärr kan vi konstatera att bara knappt hälften av de som har svår psoriasis får en strukturerad uppföljning och skillnaderna mellan regionerna är tyvärr stora. Detta måste landets beslutsfattare göra något åt.

 

Men är det verkligen rimligt att kräva de här förändringarna nu när sjukvården är så hårt belastad på grund av coronapandemin?

Precis som alla andra får vi som har psoriasis och psoriasisartrit anpassa oss till den situation som råder just nu, där vi alla måste göra uppoffringar för att bemöta virusutbrottet på bästa sätt.  Men det kommer att komma en vardag där vi återigen kan gå tillbaka till våra normala liv. Det gäller också vård och behandling för patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Då måste vi också se en förbättring när det gäller vården för oss med psoriasis och psoriasisartrit. Bostadsort ska inte avgöra vilken vård du får.

 

 

 

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Liza Simonsson