Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Färre psoriasispatienter har fått vård under pandemin

Antalet patienter som får vård och uppföljning för svår psoriasis har minskat under pandemin. Det visar en rapport från Socialstyrelsen som släpptes på torsdagen.

Socialstyrelsen har granskat hur covid-19 pandemin har påverkat hur de nationella riktlinjerna för 15 vårdområden efterföljs. Ett av dessa områden är psoriasis. Resultaten av analysen visar att antalet patienter med svår psoriasis som får ett årligt planerat besök i den öppna specialiserade vården har minskat under pandemin. Socialstyrelsen skriver i rapporten att för patienter med svår psoriasis så har andelen patienter legat stabilt på 62 procent men att den siffran minskades under 2020 till 59 procent. En ännu större minskning går att hitta om man tittar på antalet uppföljningar för psoriasispatienter. 2018–2019 minskade uppföljningarna med 3 procentenheter medan under perioden 2019 och 2020 så låg minskningen på 9 procentenheter. Något som får konsekvenser för psoriasispatienterna enligt rapportförfattarna.

 

”Patienter med systemisk behandling med bland annat nya biologiska läkemedel kräver regelbunden monitorering. Det är också viktigt att denna patientgrupp erbjuds uppföljning eftersom tillstånd kan förändras. Om dessa patienter inte följs upp kan det skapa ett onödigt lidande”, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

 

I rapporten pekas dock ut flera förklaringar till att det ser ut som det gör. Rapportförfattarna menar att minskningen av antalet patienter med svår psoriasis kan bero på att dessa inte sökt hjälp i samma omfattning under pandemin eller att de inte har blivit erbjudna någon tid för uppföljning. Socialstyrelsen menar vidare att omställningen till digital vård också kan vara en förklaring till minskningen eftersom den typen av besök inte ingår i statistiken som redovisas.

 

Läs hela Socialstyrelsens rapport här. Du hittar avsnittet om psoriasis på sidan 86.

 

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Roger Schederin