Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fler svenskar än vi anat kan ha psoriasis

Mellan en halv miljon och en miljon svenskar kan ha psoriasis och/eller psoriasisartrit. Det är många fler än vad tidigare uppskattningar visat. Siffrorna kommer från en ny undersökning där knappt 10 000 svenskar svarat på frågor. I undersökningen svarade drygt fem procent att de diagnostiserats med en eller båda sjukdomarna. Ytterligare drygt fyra procent svarade att de hade en eller båda sjukdomarna men inte fått någon diagnos.

Om man räknar om resultaten till hela befolkningen innebär det att drygt en halv miljon svenskar har diagnostiserats med psoriasis och/eller psoriasisartrit, medan ytterligare knappt 400 000 tror sig ha en eller båda sjukdomarna, men inte har fått någon diagnos.

I undersökningen svarade 3,5 procent att de fått diagnosen psoriasis av en läkare, 0,6 procent att de fått diagnosen psoriasisartrit och 1,0 procent att de hade fått både diagnosen psoriasis och diagnosen psoriasisartrit. Om man räknar om resultaten till hela befolkningen innebär det att omkring 360 000 svenskar har diagnostiserats med psoriasis, omkring 60 000 med psoriasisartrit och omkring 100 000 med bägge sjukdomarna.

 

Resultaten är särskilt intressanta eftersom det är ont om tillförlitliga uppskattningar av hur många i Sverige som har sjukdomarna psoriasis och psoriasisartrit. De redovisas i tidskriften Acta Dermato-Venereologica. Forskarna resonerar i artikeln kring siffrornas tillförlitlighet. De skriver att det finns både för- och nackdelar med att använda respondenter som själva registrerat sig som deltagare hos ett företag som gör enkätundersökningar. Å ena sidan blir svarsfrekvensen hög. Å andra sidan finns risken att de därmed inte är helt representativa för hela befolkningen.

Skriven av: Karl Lindberg

Foto: Roger Schederin