Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Fokus på patienter och covid-19 på världskonferens

Hur kan kommunikationen med vårdpersonal och patienter påverka behandlingen av psoriasis/psoriasisartrit och vad säger forskningen om förhållandet mellan sjukdomarna och covid-19? Det är några av de ämnen som diskuterats under de första två dagarna av världskonferensen för psoriasis och psoriasisartrit som pågår fram till lördag den 3 juli.

Den sjätte världskonferensen om psoriasis och psoriasisartrit inleddes på onsdagen med ett späckat program. Professor Kristian Reich och professor Philip Mease berättade om det senaste när det gällde olika behandlingar som TNF-hämmare och IL17 och IL23-hämmare. Philip Mease betonade hur viktigt det är att jämföra de olika medicinerna med varandra.

 

-Head to head studier är viktiga eftersom det då är möjligt att jämföra nya och gamla mediciner med varandra, sa han.

 

Professor Johan Gudjonsson och professor Vinod Chandran pratade om ursprunget till psoriasis och psoriasisartrit och vad vi egentligen vet om till exempel ärftlighet och hur miljöfaktorer som samsjuklighet och olika typer av trauman kan påverka sjukdomarnas utveckling. Men mycket handlade också om mer patientnära ämnen som till exempel det fortsatta arbetet med den internationella psoriasisatlasen, vars syfte är att skapa en tydligare bild av sjukdomen i hela världen.

 

Ett annat patientnära ämne som diskuterats under de första två dagarna handlade om hur läkare och annan vårdpersonal ska bemöta patienter med psoriasis och psoriasisartrit. På onsdagen föreläste doktor Rachel Sommer från Tyskland om patientnära vård och varför det är viktigt att vårdpersonalen involverar patienten i behandlingen. Det handlar menade Sommer om att bland annat förklara för- och nackdelar med en viss behandling, hjälpa patienten att förstå den information de får av vårdpersonalen samt att låta patienten vara med och bestämma behandlingsmetod.

 

Professor Christine Bundys föreläsning på torsdagsförmiddagen hade ett liknande tema. Bundy som är hälsopsykolog pratade om hur viktigt det är att ha med ett psykologiskt perspektiv i mötet med patienten. En bättre kommunikation med patienten kan bidra till alltifrån mindre smärta till bättre livskvalitet, menade hon. Inte minst är kommunikation viktigt för att få patienten att ändra sin livsstil, enlig henne.

 

-Vårdpersonalen behöver hjälpa patienterna med att nå sina mål genom att till exempel fråga när de tänker motionera och på vilket sätt. Men det är också viktigt att visa för patienten att man förstår att det till exempel kan vara jobbigt för dem att motionera om de har ont i lederna.

 

Ett annat aktuellt ämne som diskuterades under de första dagarna var covid-19 och vad man vet om förhållandet till psoriasis/psoriasisartrit. Professor Peter van de Kerkhof konstaterade att psoriasis/psoriasisartrit i sig inte innebär någon risk att få en allvarligare form av covid-19. Däremot har personer som lider av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, vanliga samsjukligheter vid psoriasis, större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

 

När det gäller vaccinering kom det lugnande besked från forskarna. Rekommendationen är att personer som har psoriasis/psoriasisartrit ska vaccinera sig med de godkända vaccin som finns. Det finns heller inga generella råd att avbryta sin behandling när man ska vaccinera sig. Det kan dock finnas undantag för vissa läkemedel som ciklosporin, metotrexat eller tofacitinib där ett kort avbrott i behandlingen kan övervägas. Men detta ska i så fall göras i samråd med behandlande läkare. Om det är möjligt rekommenderas det också att planera vaccination mitt i intervallet mellan två applikationer av läkemedlet.

 

Konferensen fortsätter till och med lördag den 3 juli och de två sista dagarna kommer bland annat att ägnas åt ämnen som samsjuklighet, biologiska läkemedel och stigma. Mer information går att hitta via konferensens webbsida.

 

Vill du läsa mer om riktlinjer kring vaccinering för personer med psoriasis/psoriasisartrit kan du hitta information här.

 

Skriven av: Jon Andersson