Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Förbättringsområden pekas ut i uppföljning av riktlinjer

Specialistvården måste bli bättre på att följa upp personer med svår psoriasis och tillgången till klimatvård och medicinsk fotvård behöver utökas. Det är några förbättringsområden för regionerna enligt den första uppföljningen av de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis.

I våras kom Socialstyrelsen ut med nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. I uppföljningsrapporten som nu släpps påpekar Socialstyrelsen att sjukdomen är underbehandlad och att det råder stora regionala skillnader inom psoriasisvården. Det trots de nya och effektiva behandlingsmetoder som finns i dag.

 

– Det här är en grupp med ett väldigt stort lidande som behöver mer uppmärksamhet i hela vårdkedjan. Riktlinjerna gör att det finns ett stöd och ett verktyg för regionerna att följa upp sin vård och verksamhet när det gäller psoriasis. Förhoppningen är att den här patientgruppen nu blir mer synlig, säger Tobias Edbom, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för utvärderingen.

 

Socialstyrelsen pekar i rapporten ut ett antal områden som regionerna kan förbättra för att skapa en mer jämlik psoriasisvård. Det handlar till exempel om att erbjuda fler personer tillgång till klimatvård och medicinsk fotvård, att man ska ge bättre möjlighet till läkemedelsbehandling för alla och att fler verksamheter behöver ansluta sig till det nationella kvalitetsregistret för psoriasisvård (PsoReg). Socialstyrelsen konstaterar också att specialistvården måste bli bättre på att följa upp de som har svår psoriasis.

 

Om några år är det tänkt att Socialstyrelsen ska göra en ny utvärdering av riktlinjerna och förhoppningen är att regionerna då implementerat en del av det som Socialstyrelsen pekar på.

 

–  Jag hoppas att fler har fått tillgång till klimatvård och medicinsk fotvård då. Jag skulle också vilja att man inom alla skeden i vårdkedjan blir bättre på riskfaktorer och samsjuklighet kopplat till psoriasis. Det här är en patientgrupp där det krävs mycket samverkan mellan primärvård och specialistvård. Det hoppas jag att man förstår, säger Tobias Edbom.

 

Förbättringsområden för regionerna enligt Socialstyrelsens rapport:

  • Fler verksamheter behöver erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor vid svår psoriasis
  • Fler verksamheter behöver följa upp personer med svår psoriasis i den specialiserade vården.
  • Fler verksamheter behöver skapa förutsättningar för att följa upp behandlingseffekt.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda medicinsk fotvård.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda klimatvård.

Foto: Roger Schederin

 

Skriven av: karl

Foto: Roger Schederin