Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ny behandling testas i Malmö

I Malmö finns nu möjligheten att ljusbehandla utslag utan att exponera den friska huden.

Sedan några månader finns ett nytt behandlingsalternativ på ljusbehandlingsenheten som drivs av Psoriasisförbundets lokalavdelning i Malmö-Vellinge. Det handlar om en så kallad excimerlampa som enklast beskriven är en handhållen lampa för riktad ljusbehandling av mindre områden på kroppen.

 

Först i Sverige

 

– Jag tror vi är först i Sverige med att kunna erbjuda den här behandlingen, säger hudläkaren Albert Duvetorp som är medicinskt ansvarig på anläggningen.

 

De flesta patienter som får ljusbehandling idag behandlas i ljusboxar med kortvågigt ljus, så kallad smalbands-UVB. Våglängdsmässigt ligger Excimerlampan väldigt nära smalbands-UVB, 308 nm jämfört med 311 nm för att vara exakt, och de båda behandlingarna påminner om varandra i många avseenden. Den största skillnaden mellan excimerlampan och traditionell ljusbehandling i ljusboxar är att det går att behandla enbart den hud som har psoriasisutslag, utan att frisk hud exponeras för UV-ljuset.

 

Ett huvudbegrepp inom ljusbehandling är MED (minimal erythemal dose) eller minsta erytemdos, som är den dos UV-ljus som börjar orsaka knappt synliga hudrodnader. MED är individuellt för varje patient och måste provas fram för att inte ljusbehandling ska orsaka till exempel brännskador.

 

– Fördelen är att man endast behandlar den hud som är sjuk. När det gäller psoriasis kan vi därför börja med en högre energimängd än vid traditionell ljusbehandling, och direkt behandla med en dos som är dubbelt så hög som patientens MED. Vilket innebär att man kan minska antalet behandlingar till totalt 15–20 gånger istället för 25–30 som är normalt för ljusbehandling, säger Albert Duvetorp.

 

Bra för enstaka utslag

 

Excimerlampan lämpar sig alltså inte för utbredd sjukdom utan för enstaka och mindre men besvärande utslag. Till exempel någon som lyckats behandla nästan alla utslag med systemläkemedel, eller utslag som sitter för svåråtkomligt för annan ljusbehandling. Undersköterskan Marianne är en av dem som behandlat patienter med excimerlampan på mottagningen i Malmö, hon framhåller att den är lätthanterlig.

 

– Det som är bra är att man kan komma åt lite envisare områden med psoriasisutslag. Kanske bakom öronen eller under brösten, och det går att göra en bena i håret och behandla i hårbotten, säger Marianne.

 

Än så länge har endast ett fåtal patienter behandlats med lampan.

 

– Men vi hoppas att det tar fart och att fler får upp ögonen för att möjligheten finns, säger Marianne.

Skriven av: Marcus Rehnberg