Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ny förbundsstyrelse för Psoriasisförbundet vald på riksstämman

På Psoriasisförbundets riksstämma den 6–7 februari valdes en ny förbundsstyrelse. Det togs också beslut om en ny verksamhetsinriktning med framtidsfokus samt att förbundet ska inrätta ett föräldraråd bestående av föräldrar till barn med psoriasis.

Psoriasisförbundets riksstämma var den här gången helt digital med anledning av coronapandemin. Alla röstningar och diskussioner skedde genom en digital plattform och sköttes via dator, telefon eller surfplatta. Stämman valde att välja om Tina Norgren som förbundsordförande och en ny styrelse valdes, där några personer var nya och en del sitter kvar från den förra stämmoperioden. De övriga som valdes till styrelsen var:  Conny Erixon, Melker Ödebrink, Eva Brossberg Andersson, Emelin Shabo, Bengt Erik Bengtson, Jan-Erik Fors, Erika Jeppsson och Svante Granberg. Stämman beslutade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse någon av de ordinarie styrelsemedlemmarna till vice ordförande och att detta således inte görs av stämman.

 

Utöver valet av styrelse valde stämman att anta en ny verksamhetsinriktning för kommande stämmoperiod, med fokus på förbundets framtidsarbete. Stämman valde även att anta en motion från Hallands länsavdelning om att inrätta ett föräldraråd för föräldrar till barn som har psoriasis. Beslut togs också om att en stadgekommitté som utses av förbundsstyrelsen ska titta på en förändring av förbundets stadgar, men att inga förändringar görs nu.

 

Ny styrelse Psoriasisförbundet:

 

Ordinarie styrelse:

Tina Norgren, Norrbotten förbundsordförande

Conny Erixon, Jönköping

Melker Ödebrink, Stockholm

Eva Brossberg Andersson, Dalarna

Emelin Shabo, Stockholm

Bengt Erik Bengtson, Västra Götaland

Jan-Erik Fors, Gotland

Erika Jeppsson, Gävleborg

Svante Granberg, Västerbotten

 

Ersättare:

Birgitta Borg, Stockholm

Björn Johansson, Skåne

Jeanette Lindskog, Skåne

 

Läs mer om styrelseledamöterna här.

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Liza Simonsson