Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Patientperspektiv på konferens om psoriasis och psoriasisartrit

Mellan den 30 juni och 3 juli hålls den sjätte världskonferensen för psoriasis och psoriasisartrit. Barbra Bohannan som ingår i den vetenskapliga kommittén som ansvarar för konferensens programinnehåll svarar på frågor om konferensen som i år kommer att bli helt digital.

Vad kan vi förvänta oss av årets program?

Programmet för den sjätte upplagan av IFPA:s konferens kommer att ge deltagarna insikt i de allra senaste forskningsrönen om psoriasis och psoriasisartrit och vad de innebär för oss alla som lever med diagnoserna. Stor vikt läggs även vid hur diagnoserna kan behandlas på ett så effektivt och individanpassat sätt som möjligt och hur man kan arbeta förebyggande med den samsjuklighetsproblematik som är kopplad till dem.

 

Är det något som är särskilt spännande med årets konferens?

Det går inte att komma ifrån att alla diagnoser som rör hur immunförsvaret verkar naturligtvis blivit extra intressanta med tanke på SARS-Cov-2 och den pågående pandemin. Det ska bli väldigt intressant att få en översikt kring hur infektionssjukdomar påverkar inflammatoriska sjukdomar, med särskilt fokus på psoriasis och psoriasisartrit. Ett annat spännande område som kommer belysas är kopplingen mellan inflammation och depression. Vi vet att många med psoriasis och psoriasisartrit även drabbas av depression och orsakerna till detta behöver verkligen undersökas så att det är något vi kan bli bättre på att förstå och behandla.

 

Att konferensen är helt digital i år. Vad får det för konsekvenser?
Svårt att säga i och med att det är första gången. Nackdelen är naturligtvis att alla dessa forskare, läkare, patientrepresentanter och andra inte får möjlighet att träffas och interagera på ett mer informellt och avslappnat vis, något vi vet har lett till flera spännande projekt och samarbeten efter tidigare konferenser. Fördelen är att fler kommer kunna delta, utan att behöva ta sig längre än till köksbordet. Något vi hoppas kan leda till att fler patientrepresentanter, som kanske annars skulle ha svårt att resa, kan ta del av all denna kunskap och information som konferensen bjuder på.

 

På vilket sätt är patienternas perspektiv representerade?

Hela arbetet med det vetenskapliga programmet tar sitt avstamp i att IFPA:s medlemsorganisationer världen över får svara på en enkät om vilka de viktigaste frågorna är inom området. Enkätsvaren diskuteras och bearbetas sedan av den vetenskapliga kommittén som då väljer de främsta experterna i världen inom just de frågorna. På det viset är denna konferens något helt unikt i och med att det är en vetenskaplig konferens där de deltagande specialistläkarna fortbildas utifrån patienternas behov och prioritering.

 

Fakta Psoriasiskonferens:

Mellan den 30 juni och 3 juli hålls den sjätte världskonferensen för psoriasis och psoriasisartrit. Konferensen kommer att kretsa kring tre teman: connected (uppkopplad), informed (informerad) och united (enade).  Syftet med konferensen är att samla de senaste forskningsrönen när det gäller psoriasis och psoriasisartrit. På konferensen kommer medicinska specialister på såväl dermatologi som reumatologi att finnas representerade. Målet med konferensen är bland annat att öka kunskapen om psoriasis/psoriasisartrit och sjukdomarnas svårighetsgrad, dela de senaste forskningsrönen och kliniska framstegen samt att betona patientperspektivet så att levnadsförhållandena för personer med psoriasis och psoriasisartrit kan förbättras. För mer information går det bra att besöka konferensens hemsida.

Skriven av: Jon Andersson