Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet deltar i Patientriksdagen i höst

I vinter är det åter dags för den så kallade Patientriksdagen. Ett unikt tillfälle för Psoriasisförbundet att påverka beslutsfattare och berätta vilka frågor som är viktiga för Psoriasisförbundets medlemmar. Läs mer om Patientriksdagen och kommentar från Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren här.

I vinter arrangeras den så kallade Patientriksdagen för tredje året i rad. Patientriksdagen är en konferens som Psoriasisförbundet anordnar tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Huvudvärksförbundet, Neuro och Reumatikerförbundet samt läkemedelsbolaget Novartis. Tanken med konferensen är att företrädare för patientföreningar ska kunna möta och påverka beslutsfattare inom vården.

 

-Det är en unik möjlighet att träffa de beslutsfattare som har den yttersta makten att förändra och förbättra situationen för våra medlemmar, säger Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren.

 

Det är framför allt två saker som Psoriasisförbundet och de andra patientorganisationerna kommer att trycka på under årets patientriksdag.

 

-Många av våra medlemmar har flera diagnoser vilket innebär att de behöver besöka flera olika specialister. Vi vill därför se till så att det ska finnas en fast vårdkontakt som kan slussa en igenom vårdsystemet. Något man också har rätt till enligt patientlagen. För det andra tycker vi att man som patient ska ha rätt till en hälsoplan för att på så sätt skapa en tydligare samordning av patientens vård och öka patientens delaktighet. På det här sättet tror vi att det blir lättare att navigera i vården, säger Tina Norgren.

 

Patientriksdagen kommer att arrangeras som ett digitalt event och kommer bland annat att föregås av en enkät där Psoriasisförbundets medlemmar får möjlighet att svara på frågor om patientdelaktighet.

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Liza Simonsson