Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet får pengar för satsning på psoriasissköterskor

Psoriasisförbundet har fått 100 000 kronor för en satsning på vidareutbildning om psoriasis för sjuksköterskor och undersköterskor, med syfte att höja kompetensen och öka deras kunskap om sjukdomen.

Tanken är satsningen först ska drivas som ett pilotprojekt under en tvåårsperiod. Och förhoppningen är att utbildningen sedan ska kunna bedrivas mer permanent inom ramen för en specialistsjuksköterskeutbildning eller liknande.

 

Redan i dag finns så kallade psoriasissköterskor till exempel på Psoriasisföreningen i Stockholms mottagningar och Tina Norgren hoppas nu att den modellen ska kunna utvecklas med hjälp av det nya projektet.

 

– Psoriasissköterskor gör ett mycket bra jobb redan idag och med projektet vill vi skapa en utbildningsmodell som manifesterar deras viktiga roll för oss med en livslång, kronisk sjukdom som kräver behandling. ”Syrrorna” utgör ofta ett nav kring de som går på behandling och är därmed både ett viktigt stöd, och en viktig kunskapskälla för patienterna. De lär ut så mycket till sina patienter. Det leder i sin tur till ökad hälsa och livskvalitet hos de som går på behandling, säger hon.

 

Pengarna kommer från Psoriasisförbundets forskningsfond Psoriasisfonden. Ingen i Psoriasisförbundet deltog i beslutet, eftersom de är jäviga.

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Roger Schederin