Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundet växer

För första gången på fyra år växer Psoriasisförbundet. Året avslutades med cirka 14 300 medlemmar. Ett tecken på att förbundets framtidsarbete burit frukt enligt förbundsordförande Tina Norgren.

Att förbundet nu växer för första gången på fyra år är mycket glädjande tycker förbundsordförande Tina Norgren.

 

-För oss som jobbar som förtroendevalda är det en bekräftelse på att vi i förbundet gör rätt saker och att folk vill vara med, säger hon.

 

Geografiskt sett över hela Sverige så har Hallands län haft störst tillväxt med 3,2 procent. Strax efter kommer Östergötland, Norrbotten, Uppsala och Skåne län som alla växt med drygt två procent. Räknat på flest nya medlemmar så har Stockholms län ökat mest med drygt 400 nya medlemmar efterföljt av Skåne län med knappt 200 medlemmar och Västra Götaland med drygt 100 nya medlemmar. Den tillväxten i kombination med att få medlemmar lämnat har varit nyckeln bakom medlemsökningen enligt förbundets medlemsansvarige Leo Askeland.

 

– Vi har en väldigt trogen medlemsskara som verkar trivas, är nöjda med medlemskapet och stolta över att kunna bidra, säger han.

 

Han tror också att förbundets riktade satsningar under 2019 gett resultat.

 

-Vi har satsat extra mycket på att visa hur viktigt vi tycker det är att inkludera barn och unga. Dessutom har vi marknadsfört vad som faktiskt ingår i vårt medlemskap extra mycket under 2019. Det är därför glädjande att satsningarna har gett utdelning med fler och mer engagerade medlemmar.

 

Förbundsordförande Tina Norgren tror att förbundets framtidsarbete som tagit fart under 2019 har varit en bidragande orsak till ökningen.

 

– Vi har jobbat med att bredda och förnya verksamheten bland annat genom fokus på anhöriga samt nya former för medlemskap. Jag hoppas att det här är ett resultat av det. Vi vill vara en organisation i tiden.

Skriven av: Jon Andersson