Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasispriset till Mona Ståhle

Psoriasispriset är Psoriasisförbundets särskilda utmärkelse som delas ut för betydande insatser inom psoriasisområdet. Professor Mona Ståhle får priset för lång och trogen tjänst som Psoriasisförbundets rådgivande läkare.

Under Psoriasisförbundets riksstämma 21–22 oktober delades förbundets särskilda utmärkelse Psoriasispriset ut för blott fjärde gången någonsin. Priset tilldelades Mona Ståhle, Professor vid Karolinska Institutet, som varit förbundets rådgivande läkare i över 20 år.

 

Psorisisförbundets avgående förbundsordförande Tina Norgren delade ut priset och påminde om vad Mona Ståhle sagt i samband med att hon tagit på sig uppdraget som rådgivande läkare omkring år 2000:

 

– Då sa du så här: ”Den här uppgiften tar jag mig an med stor entusiasm. Psoriasis är en av de stora och viktiga sjukdomarna inom dermatologi. Min forskning kommer att fokuseras på genetiska och epidemiologiska aspekter av denna sjukdom och jag ser det som en stor fördel att arbeta tillsammans med en stark patientförening som Psoriasisförbundet utgör. Jag ser faktiskt Psoriasisförbundet som min främsta allierade i kampen mot denna sjukdom”. Det tycker jag tycker jag var så fint sagt.

 

Motiveringen

Tina Norgren läste även upp styrelsens motivering i samband med att hon räckte över den glasskål som utgör Psoriasispriset.

 

 

”Mona Ståhle tilldelas Psoriasispriset 2023 för det långa och djupa engagemang som visats i rollen som Psoriasisförbundets rådgivande läkare samt som ledamot i förbundets medicinska och vetenskapliga råd och forskningsråd. Professor Ståhles expertis har varit en trygghet i förbundets strävan att hjälpa människor med Psoriasis och Psoriasisartrit till ett bättre liv. Hon har med sin gedigna kunskap och sitt stora intresse medverkat till att skapa en starkare och mer kompetent medlemsorganisation.”

 

Spännande år

Mona Ståhle tackade för priset och sin tid som Psoriasisförbundets rådgivande läkare:

 

– Tack så mycket. Det känns underbart och jag måste säga att det här har varit väldigt spännande år. Jag hade redan varit hudläkare ganska länge när jag började med psoriasis och det blev snabbt något som jag insåg att jag kunde hålla på med långt tid framöver eftersom det är ett så stort fält. Dörr efter dörr har öppnat sig inom den här forskningen och det finns få sjukdomar som har haft en sådan framgångsrik utveckling under så relativt kort tid – två decennier – som psoriasis. Vi vet inte allt men vi vet mycket jämfört med när jag började som hudläkare. Det har varit en spännande resa och den är inte slut ännu, utan det pågår ett livaktigt forskande inom det här fältet som förhoppningsvis ska komma er till gagn. Jag är mycket hedrad, tack.


 

Tidigare mottagare av Psoriasispriset

  • 2003 – Professor Emeritus Gunnar Svanbäck
  • 2008 – Psoriasisteamet vid Karolinska Institutet
  • 2013 – Lars Ettarp

Psoriasisförbundets stadgar om särskilda utmärkelser

En särskild utmärkelse kan ges till en person, myndighet, organisation eller liknande som gjort en betydelsefull insats inom Psoriasisområdet, och som kommer att bli till gagn för psoriasissjuka. Utmärkelsen utdelas högst en gång per år efter beslut i förbundsstyrelsen.

Skriven av: Marcus Rehnberg

Foto: Marcus Rehnberg