Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Riksdagspartierna om patienträttigheter

Stor enkät med riksdagspartierna inför valet. Psoriasistidningen har ställt fem frågor om patienträttigheter, läs svaren från partiernas sjukvårdspolitiska talespersoner.

Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015, och syftar till att ”inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet” enligt sin första paragraf.

Lagen har kritiserats i flera utredningar, bland annat av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som släppte rapporten En lag som kräver omtag – Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet i oktober 2021.

Inför höstens val står hälso- och sjukvårdsfrågor som vanligt högt upp på den politiska agendan.

Psoriasistidningen har ställt fem frågor till riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska talespersoner om hur deras respektive parti vill utveckla patientlagen och stärka patientens rättigheter.

 

Läs hela artikeln från Psoriasistidningen nr 4/2022 här

 

Skriven av: Marcus Rehnberg

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag