Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Riktlinjer för psoriasisartrit släppta

Läkemedelsbehandling, rehabilitering och samordning av vårdinsatser kommer att vara huvudfokus i de nya nationella riktlinjerna för psoriasisartrit som släpptes på onsdagen. Men för att veta mer om vilka resurser som ska läggas på sjukdomen behövs det mer forskning.

Nu har revideringen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, där psoriasisartrit ingår, släppts. De delar av riktlinjerna som berör psoriasisartrit handlar framför allt om tre saker: Läkemedelsbehandling för de svårast sjuka, rehabilitering och samordning av vårdinsatser. För att göra det så enkelt som möjligt för beslutsfattarna har de reviderade riktlinjerna kortats ner och innehåller färre rekommendationer än tidigare. Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren som också varit med i arbetet kring framtagandet av riktlinjerna tycker att det både finns för- och nackdelar med det.

 

– På ett sätt är det bra att raderna bantas och förenklas, men samtidigt är det synd. När det gäller psoriasisartrit har vi fått förklarat för oss att det beror på att det inte finns tillräckligt med forskning att luta sig mot. Det gör tyvärr att många faller mellan stolarna i dag, säger hon.

 

Barbra Bohannan är verksamhetssamordnare för vård, behandling och forskning på Psoriasisförbundet. Hon är också nöjd med att det finns nya riktlinjer på plats men samtidigt menar hon att det saknas en viktig pusselbit i dokumentet.

 

-Socialstyrelsen har hela tiden varit väldigt tydliga med att de här riktlinjerna riktar sig till primärvården. Men ändå finns det inget skrivet om problemet med att det tar väldigt lång tid för många patienter med psoriasisartrit att få en diagnos. Det borde ingå i rekommendationerna, säger hon.

 

Men även om det saknas en del så är Tina Norgren ändå nöjd med att det finns nya riktlinjer på plats. Riktlinjerna gör det svårare för beslutsfattarna att ignorera de förbättringar som behöver göras i vården, enligt henne.

 

-När kompetens och resurser från experter, professionen och patientorganisationerna har lagts ned så förväntar jag mig att de tas på allvar och implementeras. Annars har man bara lekt kontor och det har inte vi i Psoriasisförbundet tid med. Regeringen ger myndigheterna uppdrag att ta fram de här riktlinjerna och då vill i alla fall jag tro att de vill något med det, säger hon.

 

 

Fakta Psoriasisförbundet och riktlinjerna

Nästa steg för Psoriasisförbundet är att säkerställa att rekommendationerna i riktlinjerna tydligt kommuniceras till organisationen som helhet samt att de får en given plats i förbundets fortsatta intressepolitiska arbete. Förbundet kommer även att sammanställa ett remissvar på riktlinjerna och avser att delta i de kommande remisskonferenserna i sjukvårdsregionerna.

 

Fakta Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har ett löpande uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård och omsorg inom de områden där vården och omsorgen tar stora resurser i anspråk. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för beslutsfattare så att vården kan bli mer jämlik. I mars förra året kom de nationella riktlinjerna för psoriasis, som sedan utvärderades i december. Nu kommer alltså de reviderade riktlinjerna för rörelseorganen, där psoriasisartrit ingår.

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Anne Stiernquist