Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Risk för psoriasis och psoriasisartrit kopplat till sämre kondition

En ny studie från Göteborgs universitet visar att det finns en koppling mellan fysisk kondition hos unga vuxna och risken för att drabbas av psoriasis och psoriasisartrit senare i livet. De med sämre kondition hade större risk att utveckla sjukdomarna.

Undersökningen baseras på data från de drygt 1,2 miljoner svenska män som mönstrade till värnplikten mellan 1968 och 2005 och visar att ju sämre kondition männen hade vid mönstringen desto större var risken att drabbas av psoriasis eller psoriasisartrit senare i livet. I den grupp som hade sämst kondition var risken att utveckla psoriasis 35 procent högre och det fanns en 44 procent högre risk att drabbas av psoriasisartrit, jämfört med den grupp som hade bäst kondition.

 

– Vi visar att det finns en association mellan sämre kondition och ökad risk att utveckla psoriasis, men vi visar inte på ett orsakssamband. Vi kan alltså inte säga att det går att förebygga psoriasis genom att motionera, säger studiens försteförfattare Marta Laskowski, som är doktorand inom dermatologi vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till forskning.se.

 

I den grupp som hade sämst kondition var det 2,5 procent som fick någon eller båda av sjukdomarna medan endast 1,7 procent av männen i gruppen med bäst kondition utvecklade psoriasis eller psoriasisartrit.

 

– Man vet sedan tidigare att låga konditionsnivåer ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, och psoriasis är i sig kopplat till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten från vår studie ger ytterligare stöd för att det är bra att utvärdera konditionsnivåer tidigt i livet för att identifiera individer som löper större risk att drabbas av negativa hälsoutfall senare i livet, säger Marta Laskowski.

 

Läs mer om studien på forskning.se

 

Hela studien finns att läsa här.

 

Skriven av: Jon Andersson