Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Uttalande från Psoriasisförbundets riksstämma 2021

Som medlemmar och förtroendevalda i Psoriasisförbundet kämpar vi tillsammans mot ett gemensamt mål. Att alla som är drabbade av psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det handlar om att se till att få tillgång till den bästa vården och behandlingen som finns men också att bekämpa fördomar kring sjukdomarna.

I dag lever cirka 300 000 människor i Sverige med psoriasis eller psoriasisartrit. Sjukdomarna är kroniska men det finns trots det mycket som kan göras för att lindra besvären. Vi vill därför se följande åtgärder av politiker och beslutsfattare:

 

-Skapa en mer jämlik vård: I dag är det stora skillnader på vilken vård man får beroende på var någonstans i landet man bor. Så ska det inte behöva vara. Alla som är drabbade av psoriasis och psoriasisartrit ska ha rätt att få den vård och behandling de behöver oavsett bostadsort.

 

-Vård och behandling måste finnas tillgänglig i hela landet: Nästan hälften av landets regioner saknar i dag tillgång till klimatvård och medicinsk fotvård. Det är behandlingar som för många som lever med sjukdomarna kan vara avgörande för att leva ett bättre liv med mindre besvär. Dessa behandlingar måste därför finnas tillgängliga för alla som behöver. Vi vill dessutom att regionerna ska erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor vid svår psoriasis, ge strukturerad uppföljning av behandlingseffekt samt följa upp personer med svår psoriasis i den specialiserade vården.

 

-Se till att riktlinjerna efterföljs: Det finns i dag riktlinjer för vård vid psoriasis och psoriasisartrit (rörelseorganens sjukdomar). Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för beslutsfattare så att de kan fatta beslut som gör att alla får den vård de behöver, oavsett var i landet de bor. Nu måste regionerna se till att Socialstyrelsens riktlinjer implementeras och efterföljs.

 

Men för att göra det möjligt att få genomslag för dessa och andra frågor som vi som har psoriasis och psoriasisartrit brinner för har Psoriasisförbundets riksstämma idag bestämt att förbundet ska vara en medlemsorganisation för framtiden. Vi ska få fler unga i organisationen, öka vår lokala närvaro och finnas där folk bor, ha en ekonomi i balans och inte minst se till att få in fler medlemmar i förbundet. Ju fler vi är desto lättare är det för oss att påverka politiker och andra makthavare, för att se till att få en så bra vård och behandling som möjligt för alla med psoriasis och psoriasisartrit.

Skriven av: Jon Andersson