Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Barbra Bohannan föreläser

Kurshelg med fokus på hälsa

Nyligen så har Psoriasisförbundet Västerbottens län erbjudit sina medlemmar en kurshelg på Medlefors folkhögskola, med namnet Utbildning för oss med Psoriasis och våra närstående.

Nyligen så har Psoriasisförbundet Västerbottens län erbjudit sina medlemmar en kurshelg på Medlefors folkhögskola, med namnet Utbildning för oss med Psoriasis och våra närstående.

Efter en del information av praktisk art hälsades Barbra Bohannan, Psoriasisförbundet, välkommen. Hon inledde med att fråga hur många av deltagarna som har högt blodtryck och därefter om någon läkare satt det i samband med psoriasis. Psoriasis är en systemsjukdom med många ansikten och just högt blodtryck, kan vara ett tecken på det metabola syndromet, som finns hos 34 % av psoriatikerna.

Hon tog även upp vilka rättigheter man har som patient och att förberedelse inför läkarbesöket är viktigt.  De nationella riktlinjerna innehåller ex.  rekommendationer om läkemedelsbehandling vid psoriasis och psoriasisartrit hos vuxna och barn

Första dagen avslutades med Stresshantering och mindfullness där Anneli Nygren, Medlefors folkhögskola medverkade. Att stanna upp och tänka efter är bra både vid akuta händelser och rädsla.   Att träna upp sin inre förmåga och fokusera på andning samt under den tiden använda sina sinnen ett i taget. Tänk på att man alltid har ett val att ta egna beslut.

På morgonen dag två berättade Svante Granberg, ledamot i Psoriasisförbundet, om det påverkansarbete som pågår i Västerbotten, bl.a. att medicinsk fotvård och klimatvård ska finnas för de med behov.

Monica Widman-Lundmark, Medlefors folkhögskola, pratade om livsstilsförändringar och Compassion som betyder självmedkänsla.  Man kan inte påverka sitt arv. Men om alla fokuserar och över sina liv, det positiva och negativa, och ändra på det som påverkar just du negativt och därefter lyfta fram det positiva så mår man bättre.

Jens Holmström och Siv Morén Skellefteå lasarett Hud och STD kliniken, avslutade kurshelgen med en genomgång av hur sjukdomen ser ut samt vilken behandling och medicin som bör användas. De erbjöd även blodtryckskontroll.

Efter avslutad helg med både middag och klurig tipspromenad återvände deltagarna till sina egna orter i länet.  Under helgen beslutade medlemmar från Skellefteå att åter starta upp lokalavdelningen, en glädjande nyhet.

Deltagare på kurs i Medlefors

Deltagare på kurs i Medlefors

Deltagare på kurs i Medlefors

Deltagare på kurs i Medlefors

Deltagare på kurs i Medlefors

Deltagare på kurs i Medlefors

Anneli Nygren föreläser

Anneli Nygren, Medlefors folkhögskola, lärde ut hur man hanterar stress och fokuserar på sitt inre för att bryta mönster

Monica Widman Lundmark föreläser

Monica Widman-Lundmark, Medlefors folkhögskola, pratade om livsstilsförändringar och Compassion som betyder självmedkänsla.

ens Holmström och Siv Morén Skellefteå lasarett föreläser och provar blodtryck

Jens Holmström och Siv Morén, Skellefteå lasarett Hud och STD kliniken, visade på hur man kan behandla sin sjukdom samt de preparat som finns att tillgå.