Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Öppen föreläsning om Psoriasisartrit.

Psoriasisförbundet anordnade nyligen en föreläsning i Umeå om psoriasisartrit. Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist från Umeå universitet informerade om vad vi vet idag om ledsjukdomen psoriasisartrit och vilka behandlingar som finns tillgängliga.

Under temat ”Vad är det som är svårt med psoriasisartrit?” inledde hon föreläsningen. En anledning att många som har sjukdomen mår dåligt är att det tar tid innan en diagnos ställs och man får rätt behandling.

Man kan ej påvisa sjukdomen med ett blodprov som för reumatiska sjukdomar.     Av befolkningen har 3-4 % psoriasis och nästan hälften av dessa har psoriasisartrit.

Psoriasisartrit kan drabba leder och även muskelfästen. Orsaken bakom sjukdomen är genetiska men miljö, immunologi och vaskulära orsaker i hudens blodkärl påverkar också. Symptom är stelhet rörelsesmärta och belastningskänslighet samt värk.

Inflammationer i ledkapslarna/ ledkapselns fäste uppstår. Lederna kan svullna upp och deformeras. De kan även sätta sig i ryggen, Bechterews sjukdom.

Sjukdomen kommer smygande, ofta har man haft känningar en lång tid men inte förstått vad det varit. Den kan dock vara akut och behöva en snabb behandling. Psoriasisartrit behöver inte vara kopplat till hudutslag, därför kan det i vissa fall vara svårt med diagnos.

Psoriasis är en systemsjukdom som även kan drabba Hjärta och kärl, ögon och tarm. Den kan leda till övervikt och förhöjda blodfetter. Diabetes kan också vara en följdsjukdom.

Konstaterats är att rökning inte är bra, en måttlig alkoholkonsumtion och att motionera samt tänka efter vad man äter är viktigt.

Grundbehandlingen är antiinflammatorisk medicin, om det inte är tillräckligt finns cellhämmande och biologiska läkemedel. Forskning pågår och nya läkemedel tas fram kontinuerligt.