Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Välkommen till MUSKOT

MUSKOT lokalavdelning omfattar kommunerna Munkedal, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Orust och Tjörn.

Du som vill veta mer om det digitala mötet kan maila till muskot@pso.se eller ringa ordf. Lisbeth Olofsson, tel. 070-7706271. 2021 års verksamhetsberättelse kan du läsa under Dokument i högerspalten.

 

MUSKOTS lokalavdelning fortsätter att utvecklas och vi hoppas få fler medlemmar, vilket ger större tyngd för styrelsen att agera gentemot politiker och sjukvård. Vårt arbete går i första hand ut på, att se till att våra medlemmar har tillgång till bra sjukvård med bl.a. rätt till medicinsk fotvård och mjukgörande salvor inom högkostnadsskyddet.

 

Inom lokalavdelningens område finns två behandlingsanläggningar, i Uddevalla och Stenungsund. Vi har en kontaktman för varje anläggning, där vi bl.a. bjuder på luciakaffe. Under de senaste åren har vi tillsammans med länsavdelningen jobbat för att ljusbehandlingarna i Stenungsund och Kållekärr skall vara kvar. Tyvärr har vi inte Kållekärrs anläggning kvar, men ljusbehandlingen i Stenungsund är i drift och fungerar bra.

 

Vi deltar i ABF:s olika avdelningar för att ge våra medlemmar tillgång till riktade kurser för att bl.a. utveckla våra sociala aktiviteter. Vi ingår även i HSO i Kungälv och Uddevalla, i Rådet för funktionshinderfrågor i Tjörn och Stenungsund och deltar i Västra hälso- och sjukvårdsnämndens dialogmöten.

Verksamheten 2018

Årsmöte

Årsmötet hölls lördagen den 10 mars 2018 på HSO-Center i Uddevalla. Vi presenterade för de närvarande ändamålet med vår förening, vilket är att ge en översikt över vad PSO uträttar på riks-, regional-, samt lokalplan i vår förening.

 

Medlemsmöte och medlemsaktiviteter

Vi planerade ett antal medlemsmöten, men tyvärr så gick det ej att genomföra p.g.a. för få anmälda!
Vi har deltagit i Seniormässor i Henån Orust, Fregatten Stenungsund, samt Uddevalla 2018 då vi fick några nya medlemmar.
Den 26 oktober deltog vi på en seniordag i Stenungsund vilket var vårt bidrag till Internationella Psoriasisdagen 2018.
Vi har varit på Saltkällans marknad där vi visade upp oss och gav information om vår förening. Planerar att vara där nästa år också.
Sedvanligt julbord avnjöts den 2 december 2018 på Villa Frideborg, Henån Orust, där vi serverades ett underbart julbord som av medlemmarna var mycket uppskattat. Ett 30-tal medlemmar deltog.

 

Medlemmar
Den 31 december 2018 hade lokalavdelningen drygt 240 medlemmar, varav i Munkedal  6, Uddevalla 52, Stenungsund 46, Kungälv 62, Orust 47 och Tjörn 43.

 

Behandlingsanläggningar

Inom lokalavdelningens område finns 3 behandlingsanläggningar i Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Vi har en kontaktman för varje anläggning och där vi bl.a. gör något trevligt till lucia. Det krävs ett intensivt arbete, att se till att dessa anläggningar inte försvinner, då detta skulle få en förödande effekt på livskvalitet för många av våra medlemmar. Vi måste vara väldigt observanta på vad som händer, då Landstinget i sin spariver, alltid verkar ha en önskan om att lägga ner våra ljusbehandlingar. Under 2016 och 2017 har vi tillsammans med PSO Västra Götaland jobbat för att ljusbehandlingen i Stenungsund och Kållekärr ska vara kvar. Tyvärr, så har vi inte Kållekärrs ljusbehandling kvar men vi kan glädjande nog informera om att ljusbehandlingarna i Stenungsund, Kungälv och Uddevalla är i drift och fungerar alldeles utmärkt.

 

Externa möten och konferenser

Lisbeth Olofsson sitter som ledamot i PSO Västra Götalands styrelse.

Vi representerar i ABF:s olika avdelningar för att ge våra medlemmar tillgång till riktade kurser som medverkar till att utveckla våra sociala aktiviteter. Vi har också deltagit i ABF:s kurs för förtroendevalda

Vi ingår som studieorganisatör för avdelningen ABF Västra Götaland, ABF Sydvästra Götaland samt ABF Fyrbodal utav Lisbeth Olofsson.
Hela styrelsen har deltagit i Styrelseutbildning och Psoriasisförbundets Representantskap den 28 – 29 september 2018

Vi ingår även som en organisation inom HSO i Kungälv och Uddevalla. I Uddevalla hyr vi vår lokal av HSO. Där vi har deltagit i ordförandemöten, ombudsmöten.

Vi representerar vid Rådet för funktionshinderfrågor i Tjörns kommun som har haft4 möten under gångna året år. Vi deltar även i Rådet för funktionshinderfrågor i Stenungsund.
Vi har deltagit i Hälso- och sjukvårdsnämnd Västras ”dialogmöten” med funktionshinder- organisationer. Nämndens verksamhetsområde omfattar bl.a. Tjörn, Stenungsund, Orust och Kungälv och Alingsås. Vårt mål är att vi skall få delta i alla Hälso- och sjukvårdsnämnder för våra övriga kommuner. Det har ju skett en omorganisation av våra Hälso- och sjukvårdsnämnder, 12 nämnder har blivit 5! Idag heter de nämnder vi tillhör
HSN-Västra samt HSN-Norra.Psoriasisförbundets länsavdelning Västra Götaland avhöll sitt årsmöte den 21 april 2018 på Scandic Hotell Swania, Trollhättan. Vi deltog med 3 ombud.

 

Sammanfattning och planering 2018

MUSKOTS lokalavdelning fortsätter att utvecklas och vi jobbar hårt för att få fler medlemmar, vilket ger större tyngd för styrelsen att agera, gentemot politiker och sjukvård. Vårt arbete går i första hand ut på, att se till att våra medlemmar har tillgång bra sjukvård, där bl.a. rätten till Medicinsk fotvård inom högkostnadsskyddet ingår, vilket det inte gör i alla landsting. Vi kämpar också för att mjukgörande salvor åter skall ingå i högkostnadsskyddet. Styrelsens uppgift är också att sprida information om sjukdomen till medlemmar samt allmänhet. Styrelsen kommer också att jobba vidare med att utveckla våra sociala aktiviteter.  Medlemsmöte med julbord någon gång i början på december ingår också i planerade aktiviter.

Styrelsen tackar alla som på olika sätt ställt upp i verksamheten under året och ser fram emot ett nytt bra verksamhetsår 2019.

 

Verksamheten 2017

Årsmötet 2017 hölls på HSO-Center i Uddevalla den 11 mars. Vi planerade ett antal medlemsmöten, som dock ej kunde genomföras p.g.a. för få anmälda. På länsavdelningens årsmöte i Trollhättan den 8 april deltog vi med tre ombud och hela styrelsen var med på förbundets Riksstämma i Sollentuna den 20-22 oktober.

 

 

Under året har vi deltagit i seniormässor i Henån, Stenungsund och Uddevalla och då också lyckats värva några nya medlemmar. Traditionsenligt var vi också med på Saltkällans marknad, där vi visade upp oss och informerade om vår verksamhet. Den 3 december avnjöts det sedvanliga julbordet på Kärranäs restaurant i Uddevalla. Vi serverades ett underbart julbord som blev mycket uppskattat av medlemmarna.

 

På Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober anordnade vi en föreläsning i Uddevalla i samarbete med Bohusläns museum, ABF Fyrbodal och Norra Älvsborgs lokalavdelning. Hudläkaren Karl Torell berättade om det senaste inom forskning och behandling och många passade på att ställa frågor. Ett mycket uppskattat arrangemang!

Kontakt

Bohuslän - Älvsborg

Psoriasisförbundet Bohuslän - Älvsborg
c/o Lisbeth Olofsson
Myrvägen 11
471 41 Rönnäng070-770 62 71

Skicka e-post

Kontaktperson

Lisbeth Olofsson, Ordförande

070-770 62 71

Skicka e-post