Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är preparat vars aktiva substans producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad), därav namnet. Läkemedlen är skräddarsydda för att påverka specifika steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen som leder till psoriasis och psoriasisartrit. De biologiska läkemedlen verkar på olika sätt bland annat genom att hämma budbärarmolekyler i immunsystemet.

 

Då dessa läkemedel är uppbyggda av stora molekyler (proteiner) kan de inte tas som tabletter eller kapslar, utan måste tillföras kroppen i form av injektion (spruta) under huden eller som en infusion (dropp) rakt in i blodomloppet.

 

TNF-alfa-hämmare är en grupp biologiska läkemedel som sinsemellan har något olika verknings- och administrationssätt men med ungefär lika god effekt och samma grad av biverkningar. Vid psoriasis och psoriasisartrit producerar kroppen ett överskott av proteinet TNF-alfa, som är ett signalämne inom immunsystemet som håller inflammationen aktiv i både hud och leder. Hämmar man effekten av detta protein, så lugnar sig både hud- och ledbesvären. Till denna läkemedelsgrupp hör etanercept, adalimumab, certolizumabpegol och infliximab.

 

En annan grupp av biologiska läkemedel är IL-12/IL-23 hämmare, som är en senare typ av läkemedel mot psoriasis. Proteinerna IL-12 (Interleukin 12) och IL-23 (Interleukin 23) är en del av immunsystemets aktivering vid psoriasis och håller den immunologiska reaktionen igång både i huden och i lederna. Det finns nu även läkemedel som enbart riktar in sig på IL-23. Exempel på läkemedel som har IL12/23 eller IL-23 som mål är ustekinumab, guselkumab och risankizumab.

 

De senaste tillskotten inom biologiska läkemedel är IL-17-hämmare som innehåller en antikropp som binder och neutraliserar Interleukin 17. Till denna grupp hör sekukinumab, ixekizumab, brodalumab och bimekizumab.

 

Vad är biosimilarer?

Begreppet biologiska läkemedel omfattar både originalläkemedel och så kallade biosimilarer. Biosimilarer är en grupp läkemedel som kommer att öka i betydelse i framtiden. Det handlar om snarlika kopior av biologiska läkemedel som är billigare än biologiska läkemedel. När patentskyddet för ett läkemedel upphör kan andra företag utveckla kopior. Kopior till ”vanliga” läkemedel kallas generika och ”kopior” till biologiska läkemedel kallas inom EU för biosimilarer.

 

Biosimilarer är inte generika. Det är mycket viktigt att komma ihåg. Anledningen är att kopior av biologiska läkemedel aldrig kan bli exakta kopior utan bara snarlika biologiska molekyler – därav benämningen biosimilarer.

 

Eftersom biologiska originalläkemedel och biosimilarer inte är identiska kan apoteken – enligt nuvarande regelverk –  till skillnad från generika  inte automatiskt byta ut biologiska läkemedel på samma sätt som kemiska läkemedel.

 

För psoriasis och psoriasisartrit finns det nu godkända biosimilarer för infliximab, etanercept och adalimumab.

 

Extern länk: lif.se/grundfakta/biosimilarer/

 

Har du frågor om din läkemedelsbehandling? Du kan alltid kontakta Läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10.

Har du en fråga?

Ställ en fråga

Fick du inte svar på just din fråga? Skicka in den här så försöker vi svara så fort vi bara kan.

Ställ en fråga här >
Tack för din fråga!