Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasis och alkohol

Alkohol påverkar vår kropp på många olika sätt, bland annat blir vi sämre på att minnas, kontrollera muskler, använda omdömet och tänka förnuftigt, lösa problem, reagera, tala och att göra flera saker på en gång. Beroende på i vilken miljö du befinner dig reagerar du på olika sätt. Dricker du i ett lugnt sällskap blir du mer harmonisk och dricker du i en hotfull miljö reagerar du mer kraftfullt.

 

 

Alkohol är också en dryck som många har svårt att tänka sig att vara utan, vid fest och högtider har den en naturlig del i vårt umgänge. Samtidigt anses alkohol kosta både samhälle och individer och familjer stor skada.

 

Vi vet att alkohol verkar vara en riskfaktor för att få psoriasis om det finns i generna och att högt alkoholintag är en riskfaktor för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Det verkar också som att svårighetsgraden av psoriasisen ökar med mängden alkohol som intas.

 

Risker med alkohol

Idag anses alkohol vara en av de största riskerna för ohälsa och sjukdom. Även om viss forskning tyder på att små mängder alkohol i vissa fall kan ha en positiv effekt på kroppen är sambanden med negativa effekter både fler, större och starkare. Exempel på sjukdomar som är förknippade med ett högt alkoholintag är vissa cancerformer, depression, hjärt- och kärlsjukdomar, magsår och tandproblem.

 

Även hjärnan påverkas av alkohol, bland annat genom att minnet försämras, balansen påverkas negativt och risken för exempelvis demens ökar. Ett exempel på motsägelsen i alkoholens effekter är att väldigt små mängder kan förebygga diabetes typ 2, men att större mängder istället ökar risken.

 

Hur mycket är för mycket?

 

När vi talar om måttlig alkoholkonsumtion menas den mängd per vecka som vi kan dricka utan risk för alkoholrelaterade skador. För en man ligger denna gräns på 14 standardglas/vecka och för en kvinna på 9 glas/vecka.

 

 

Psoriasis och alkohol

Forskning visar att det är vanligt att personer med psoriasis dricker mer än personer utan psoriasis. Alkohol anses vara en stor riskfaktor för att utlösa psoriasis om personen har ärftliga anlag för sjukdomen. Det verkar också som att svårighetsgraden av psoriasisen ökar med mängden alkohol som dricks.

 

Studier har också visat att alkohol minskar behandlingseffekten av läkemedelsbehandling, men var gränsen går för vilken mängd som har negativ effekt är inte fastställt. Läkemedel som används vid behandling av psoriasis och psoriasisartrit ansamlas delvis i levern, precis som alkohol gör. Belastningen på levern ökar då och risken för inflammationer och komplikationer i levern ökar. Därför bör man vid orala läkemedel alltid stämma av med sin läkare om det är lämpligt att dricka alkohol, om än i små mängder.

Om du har psoriasisartrit och undrar över hur alkohol påverkar kan du läsa här

 

 

Samsjuklighet och alkohol

Vi vet att alkohol ökar risken för flera av de sjukdomar som personer med psoriasis har en ökad risk för att få. Exempel på dessa sjukdomar är diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Även skelettet blir tunnare av mycket alkohol, vilket gör att risken för benskörhet ökar. Till detta kan vi lägga att alkohol innehåller mycket energi vilket gör att det ger en risk för både ökad vikt, bukfetma liksom högt BMI.

 

Även om en del studier visar att små mängder alkohol, under gränsen för riskbruk, kan ha en viss skyddande effekt för en del sjukdomar rekommenderas inte alkohol att tas i förebyggande syfte. Ofta kan andra förebyggande faktorer, som exempelvis fysisk aktivitet ha en lika skyddande effekt.

 

Referenser och lästips

 

Näring och hälsa av Ulla Johansson, upplaga 2.

Undrar du något?

Ställ en fråga

Har du frågor som du inte tycker du fått svar på? Skriv till oss så svarar vi så fort vi kan.

Ställ en fråga
Tack för din fråga!

Referenser till studier som nämns i artikeln

Smoking and Alcohol Intake in Severely Affected Patients with Psoriasis in Germany, av Gerdes S, Zahl VA, et al. Publicerad i Dermatology; 2009 dec:9 (159)202-204.

 

Excessiv Body Weight and Smoking associates with a high Risk of Onset of Plaque Psoriasis, av Wolk K, et al. Publicerad i Acta Dermatology-Venerologica; 2009;89 nr 3, sept 492-497.

 

Risk factors for psoriasis: A case-control study, av Jankovic S, et al. Publicerad i Journal of Dermatology; 2009;36: 328-334.

 

Alcohol intake and treatment responsiveness of psoriasis: a prospective study, av Gupta MA, et al. Publicerad i Journal American Academy Dermatology; 1993 Maj;28 (5 Pt 1): 730-732.

 

Alcohol intake: a risk factor för psoriasis in young and middle aged men, av Poikolainen K, et al. Publicerad i BMJ; 1990 Mars 24;300(6727):780-783.

 

Drug use and toxicty in psoriatic disease: focus on Methotrexate, av Taylor WJ, et al. Publicerad i Journal Rheumatology 2008 Juli;35(7):1454-1457.