Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasis och stress

Stress är ett stort och omfattande ämne som under de senaste årtiondena tagit allt större plats i vårt liv, både privat och i arbetet. Otaliga böcker har skrivits om allt ifrån duktiga flickor, självkänsla, självhjälp och behandlingsmetoder i form av exempelvis kognitiv beteendeterapi. En del böcker är enbart inriktade på stresshanteringsmetoder, medan andra också vill öka din kunskap kring vad stress egentligen är. 

Psoriasis och stress har starka kopplingar. Idag vet vi att sambanden mellan stress och psoriasis är många och att det både kan vara stressande att hinna ta hand om sig själv och att inte kunna göra det man vill. Vi vill här bidra till din kunskap och uppmuntra om du känner behov av att göra en förändring. Bara du själv vet dock hur ditt liv ser ut och vilka förändringar du kan må bra av att göra. 

 

Jag försöker verkligen att inte stressa upp mig

 

De flesta studier pekar på att det finns ett direkt samband mellan psoriasis och stress. Om det finns ärftlighet för psoriasis kan kraftig psykisk stress och trauman exempelvis vara en utlösande faktor för sjukdomen. Allt fler studier pekar på att skov och sjukdomsintensitet kan sättas igång och försvåras av kraftig stress. Stress är ett ämne som är svårt att forska på eftersom det inte bara handlar om vilken stressor man utsätts för utan också om vilken förmåga man har att hantera denna stressor. Med ordet stressor menas det som orsakar påfrestningar och stress.

 

Många tidigare studier har låtit patienter minnas bakåt i tiden om de har varit stressade, men nu kommer det även studier där personerna med psoriasis följs under tiden och dessa studier kan anses ha högre trovärdighet gällande resultaten kring psoriasis och stress.

 

Du som har psoriasis har kanske märkt att du blir sämre av stress. Förhållandet mellan stress och psoriasis innefattar ju även faktum att det för många är stressande att ha en kronisk sjukdom och att behöva planera in och genomföra behandling regelbundet. 

 

Det första sjukdomsbeskedet kan för en del innebära en krisreaktion och det kan ta lång tid att bearbeta detta. Behandlingen i sig kan sedan upplevas som en faktor för tidsbrist och sjukdomen kan ställa krav som man upplever att man inte kan hantera. 

 

Att inte må bra och att uppleva stress är två faktorer som ofta har ett dubbelt samband med varandra och påverkar varandra fram och tillbaka. Detta ger då lätt en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur. Det är svårt att ge en universell lösning på hur stresshantering för dig med psoriasis bör se ut, din upplevelse av sjukdomen och hur den påverkar dig avgör vad som är viktigt att prioritera. Det är därför viktigt att som patient berätta hur man mår, ibland kan det räcka med att få stresshantering med hjälp av en sjukgymnast, ibland kan man vara hjälpt av KBT (Kognitiv Beteendeterapi), och det finns exempelvis kuratorer och psykologer som kan vara en del av behandlingen.  Framför allt: det finns hjälp!

 

Psoriasisartrit och stress 

Stress verkar vara kopplat till flera autoimmuna sjukdomar, och har säkert ett visst samband även med psoriasisartrit även om det inte finns några studier gjorda på det. Smärta generellt är starkt kopplat till stress, och muskelskelletala besvär i rygg, nacke och skuldror har ett välkänt samband. Även andra typer smärtsyndrom kan uppkomma av långvarig stress utan möjlighet till avkoppling. Inte sällan bildas en ond cirkel av stress, trötthet och smärta där alla faktorer påverkar varandra. 

Läs mer här på sidorna om psoriasisartrit

 

Samsjuklighet och stress 

Stress är också förknippat med flera sjukdomar som anses ha ett samband med psoriasis. Hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, metabola syndromet, smärta, trötthet och mag- och tarmsjukdomar är några av dessa. Samsjuklighet är vanligt bland personer med psoriasis, man har också sett att psykisk ohälsa verkar vara vanligare hos personer med psoriasis än bland normalpopulationen. 

Läs vidare här om vad stress är

 

Se Må bra – om stress

 

Referenser och lästips 

Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom av Maare Tamm.

Stress – individen, samhället, organisationen, molekylerna av Rolf Ekman och Ulf Arnetz . 

Studier som refereras i artikeln

Risk factors for psoriasis: a case-control study av Jankovic S, Raznatovic M, Marinkovic J, Maksimovic N, Jankovic J. Publicerad i Journal of Dermatology 200 Jun:36(6):328-334.

 

Individual differences in the effect of daily stressors in psoriasis: a prospective study av Verhoeven E, Kraaimaat F, de Jong E, Schalkwijk J, van der Kerkhof P, Everes A. Publicerad I British Journal of Dermatology 161(2):295-299.

 

When creams turn into a burden av Failla V, Wauters O, Raty L, Caucanas M, Richert B, Desfoulian B, Nikkels AF. Publicerad i Rev Med Liege 2010 Maj-juni;65(5-6):423-425.

 

Psoriasis, mental disorder and stress av Biljan D, Laufer D, Filakovic P, Situm M, Brataljenovic T. Publicerad i Coll Antrolpol 2009 sep:33(3):889-892.

 

Relevance of psychosomatic factors in psoriasis: a case-control study av Jankovic S, Raznatovic M, Marinkovic J, Maksimovic N, Jankovic J, Djikanovic B. Publicerad i Acta Derm Venerologica 2009:89(4):364-368.