Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmöte

Varje år håller Gävleborgs länsavdelning ett årsmöte och du som är medlem är alltid inbjuden!

På grund av rådande pandemi kommer Gävleborgs länsavdelnings årsmöte att hållas digitalt år 2021 via Microsoft TEAMS. Det kommer även finnas möjlighet att ringa in till mötet.

 

När: Den 18 april kl. 10.00

Var: Via TEAMS.

Anmälan: Till ordförande Malin Falck på tel: 072 – 200 05 24, e-post: [email protected]

OSA: Vi behöver din anmälan senast fredagen den 9 april.

 

Efter årsmötet kommer Barbra Bohannan att hålla en workshop om patienträttigheter samt nationella riktlinjer.

Du behöver inte delta på årsmötet för att delta på informationen eller workshopen, utan man ansluter då ca 10.45.

Utbildningstillfällen i TEAMS kommer att erbjudas under v. 14 samt v. 15, anmälan för detta sker via tel: 072 – 200 05 24, e-post: [email protected]

Kallelse 2021 samt föredragningslista hittar du här!

 

Välkomna!

Styrelsen i Psoriasisförbundet Gävleborgs länsavdelning