Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Välkommen att påverka

Inbjudan till årsmöte den 22 april 2023

 

Vi önskar dig som medlem i Psoriasisförbundet i Gävleborgs län varmt välkommen till
årsmöte.  Efter årsmötet kommer du att få prova på sittyoga och vi avslutar med en gemensam lättare lunch.

 

Anmälan: 
Anmälan sker senast 9/4. Du kan anmäla dig via telefon till Eva-Maria Mård på
telefon 026-132721 kvällstid, via mail på gavleborg@pso.se eller via vår
hemsida www.psoriasisforbundet.se/gavleborg

 

Datum: Lördag 22 april

Tid: Klockan 11.30-12.30

Plats: Elite Hotell Gävle, Kyrkogatan 28, 803 11 Gävle

 

Förslag till föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
3. Antagande av föredragningslista samt röstlängd.
4. Val av funktionärer för årsmötet: a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse.
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar.
7. Ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
8. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor.
9. Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften.
10. Beslut om:
a) antal ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen
11. Val av:
a) Avdelningsordförande
b) övriga ordinarie ledamöter
c) samtliga ersättare
d) två revisorer
e) en revisorsersättare
f) valberedning, varav en sammankallande utses
g) eventuellt övriga funktionärer inom avdelningen och representation i andra organ

12. Eventuellt övriga funktionärer inom avdelningen och representation i andra organ
13. Val av 2 st ombud och dess ersättare till riksstämman i oktober
14. Övriga frågor
15. Avslutning