Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

 

Varje år håller vi årsmöte. Kontakta gärna ordförande om du vill veta mer. Senast två veckor innan varje årsmöte ska en kallelse komma till dig som är medlem.

Kallelse till årsmöte i Psoriasisförbundet Hallands Länsavdelning

Psoriasisförbundet Hallands länsavdelning hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte 2024.

När:  Måndag den 8 april kl. 17.00

Plats: Varberg Folkets Hus, Magasinsgatan 17

 

Som medlem har du vid årsmötet chans att påverka vad som händer i din avdelning samtidigt som du under trevliga former får möta andra engagerade medlemmar.

 

Program

 • Årsmöte, kl. 17.00 (se föredragningslista längre ner)
 • Tore Särnhult, kl. 18.00
  Överläkare på Hallandskustens Hudmottagning, Praktikertjänst AB, föreläser och svarar på frågor om ”Hur går utvecklingen inom Psoriasis?”.

 

Vi bjuder på kaffe med fika i samband med mötet. Meddela särskild kost vid anmälan.

 

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast onsdagen den 3 april.

Föranmälan till sms mobilnr: 076- 650 17 72

eller till e-post: halland@pso.se

 

Välkomna

Styrelsen i Psoriasisförbundet Hallands Länsavdelning

Förslag till föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 3. Antagande av föredragningslistan samt röstlängd
 4. Val av funktionärer för årsmötet: a) ordförande b) sekreterare två protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Behandling av årsberättelsen, resultat och balansräkningar samt revisionsberättelsen
 6. Ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen
 7. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor
 8. Arvode, traktamente och bilersättning
 9. Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften
 10. Beslut om: antal ordinarie ledamöter och ersättare
 11. Val av:
  a) ordförande och övriga ordinarie ledamöter
  b) ersättare
  c) två revisorer
  d) en revisorsersättare
  e) valberedning, varav en sammankallande utses
  f) eventuella övriga funktionärer inom avdelningen och representation i andra organ
 12. Avslutning