Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Regionala träffar hösten 2018 – en fullträff!

Under hösten har Psoriasisförbundet haft regionala träffar i fyra regioner för alla länsavdelningar. Vi har samlats i Umeå, Halmstad, Linköping och Uppsala för att diskutera utvecklings- och förnyelsefrågor. Till träffarna har det också varit tillfälle för ungdomsträff för att diskutera och utveckla ungdomsfrågor inför framtiden.

Till regionsträffarna har totalt 82 personer från hela landet deltagit, förtroendevalda från länen, personer från valberedningen, ungdomar, representanter från förbundsstyrelsen och delar av kansliet. Varje regional träff har även haft en öppen föreläsning med en specialist som har berättat om psoriasis eller psoriasisartrit, dessa har alla varit uppskattade och välbesökta, och inte minst har det varit ett bra tillfälle att träffa lokala medlemmar och nyfikna från allmänheten.

 

Öppen föreläsning, Uppsala, med reumatologen Tobias Back.

 

Det övergripande syftet med regionsträffarna är framför allt att inleda en dialog kring förnyelse av organisationen eller organisationens strukturer för att rusta inför framtida utmaningar, och stärka samverkan mellan Förbundsstyrelsen/ kansli och avdelningarna samt stärka samverkan mellan avdelningarna. Det är en långvarig satsning som ska främja hållbart engagemang på såväl individ- som länsnivå.

 

Fokus har varit de nationella riktlinjerna för psoriasis, medlemsutveckling, ungdomsfrågor och praktiska verktyg för att kommunicera internt och externt.

 

Regionsträffarna är ett sätt att mötas och gemensamt blicka framåt, dela erfarenheter med varandra, hämta energi, och diskutera olika verktyg inför arbetet med våra hjärtefrågor och de utmaningar vi står inför.

 

Melker Ödebrink, ledamot i förbundsstyrelsen sammanfattar den sista helgen som tog plats i Uppsala 23 till 25 november.

 

Skriven av: louise