Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Så ansöker du om klimatvård

Klimatvård innebär både en möjlighet att låta solen läka ut psoriasisutslagen och en chans att lära sig mer om hur man bäst tar hand om sin psoriasis. Dessutom får man dela erfarenheter och tips med andra som har psoriasis. Tyvärr erbjuder inte alla regioner klimatvård.

Klimatvården skiljer sig från andra former av vård vid psoriasis genom att det inte är en behandling som patientens läkare kan skriva ut. Läkaren får istället skriva ett läkarintyg och en ansökan som hamnar hos en uttagningsläkare. Denne prioriterar sedan bland de ansökningar som kommit in utifrån vilka patienter som har störst behov och nytta av klimatvård.

 

De nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis rekommenderar regionerna att erbjuda klimatvård till personer med svår psoriasis som har otillräcklig effekt av andra behandlingsalternativ och särskilt behov av utbildning, förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet. Men alla regioner erbjuder inte klimatvård. Och de som har turen att bo i rätt region känner inte alltid till att klimatvården existerar.

 

Albert Duvetorp är uttagningsläkare för klimatvård vid psoriasis i region Skåne. Han berättade vid Psoriasisdagen i början på april i år att det inte bara är patienterna som har svårt att hitta information om klimatvård.

 

– Mina kollegor vet inte var intyget finns. När de ska fylla i en ansökan måste de först leta efter den på intranätet och det tar tid.

 

Att det tar tid att hitta och fylla i blanketterna kan göra att läkare drar sig för att ta initiativ till att ansöka om klimatvård, eftersom de har begränsat med tid vid ett patientbesök. Ofta är det istället patienterna som säger till läkaren att de vill ha en remiss till klimatvård.

 

Som patient gäller det alltså både att känna till att klimatvården existerar och veta huruvida den region man bor i erbjuder klimatvård. Helst ska du också kunna argumentera för varför du skulle ha nytta av klimatvård. Det kan handla om att du har mycket utslag trots att du får medicin för din psoriasis, att du av någon anledning inte kan få de effektivaste medicinerna eller att du behöver lära dig mer om hur du bäst tar hand om din psoriasis.

 

Idag erbjuder följande regioner klimatvård: Halland, Kronoberg, Skåne, Sörmland och Östergötland. Bor du i någon av dessa regioner kan du ansöka om klimatvård. Det gör du genom att prata med din läkare.

Du kan förbereda dig inför samtalet med din läkare genom att läsa mer klimatvård. Gå till 1177.se, välj din region och sök på ”rehabilitering i varmt klimat”. Även på Psoriasisförbundets hemsida hittar du mer information om vad klimatvård innebär. Där kan du också se hur ett läkarintyg för rehabilitering utomlands ser ut.

Skriven av: Karl Lindberg

Foto: Lars Ekdahl