Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Klimatvård

Klimatvård är en effektiv rehabiliteringsform om man har psoriasis, det innebär att man vistas i ett varmt och soligt klimat under minst tre veckor.

Klimatvård är en effektiv rehabiliteringsform om du har psoriasis, det innebär att man vistas i ett varmt och soligt klimat under minst tre veckor och står under kontroll av sjukvårdspersonal. Det är ett bra sätt att få kunna ägna tid och kraft åt sin hälsa utan alla de stressmoment man omges med i sin vardag och få fokusera på att förbättra sin sjukdomssituation. I klimatvården ingår, utöver ljusbehandling i form av kontrollerad solning, obligatorisk undervisning om sjukdomen, behandling, livsstilsfrågor och motion. På plats finns hudläkare, sjukgymnast, sköterska, hälsopedagog och reumatolog. En annan stor fördel är att man här får träffa andra personer i samma situation som en själv, vilket ger trygghet och styrka.

 

Klimatvård ordineras som komplement till annan behandling hos patienter med medelsvår och/eller behandlingsresistent sjukdom. Tala med din hudläkare om vilka kriterier som gäller i din region. Det är inte alla sjukvårdshuvudmän som använder sig av denna vårdform. Leverantörer av klimatvård för de svenska regionerna är Clinica Vintersol, Svenska Re och Scandinavian Rehab Center. Du kan läsa mer på deras hemsidor om vad de erbjuder, vilka regioner de har avtal med och om hur du går tillväga för att ansöka om klimatvård.  (Exempel på hur ett läkarintyg kan se ut ser du här i kolumnen bredvid.)

 

Klimatvård i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis finns klimatvård med som en av rekommendationerna. Enligt rekommendationen bör hälso- och sjukvården ”erbjuda klimatvård med vårdteam i minst tre veckor till personer med svår psoriasis som har otillräcklig effekt av andra behandlingsprinciper och särskilt behov av utbildning, förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet”.

 

Hur klimatvården fungerar

Vanligt solljus har en läkande verkan på psoriasis eftersom det dämpar den onormala celltillväxten i huden. Klimatvård är behandling med solljus och havsbad på sydligare breddgrader. Det är ett viktigt och effektivt komplement i behandlingen av psoriasis. Vanlig solariesolning har däremot ingen läkande effekt på psoriasis, vilket är viktigt att veta. Sol och salta bad har en läkande effekt för väldigt många med psoriasis.

 

Är du det minsta tveksam om hur just din hud reagerar och vad du ska tänka på, tag kontakt med din hudläkare.

 

Folder om klimatvård

Vi har tagit fram en folder med kort information om klimatvård där du kan läsa mer eller ta med till din läkare. Du hittar den i högerkolumnen på den här sidan. Vi bjuder även på ett nummer av Psoriasistidningen som har klimatvård som specialtema.

 

White Paper om klimatvård

De nordiska psoriasispatientorganisationernas samarbetsorgan, NORDPSO, har gemensamt tagit fram ett White Paper om klimatvård. Det kan du ladda ned och läsa – du hittar det i högerkolumnen på denna sida.