Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vi söker dig som har biosimilarer

Vi har på Psoriasisförbundet fått en förfrågan om att vara deltagare i en forskningsstudie angående attityder till och erfarenheter av biosimilarer.

Det är relativt nytt att använda biosimilarer. Syftet med denna studie är att få  kunskap om vad man som patient anser om att få en biosimilar istället för den ursprungliga läkemedelsprodukten. Studien kommer även undersöka läkares attityder till ersättningsläkemedel.

 

Studien genomförs under våren 2019 av Maryam Sadid som studerar sin sjätte termin till läkare på Örebro Universitet. Studien sker genom enkäter som tar 5-10 minuter att svara på.

 

Deltagandet är frivilligt och svaren är helt anonymiserade. Dina personuppgifter kommer inte finnas med vare sig på enkäten eller i det skrivna materialet. Alla uppgifter du lämnar är sekretessbelagda och kommer presenteras på ett sätt att det är omöjligt att avgöra hur en enskild person har svarat.

 

Anmäl dig så snart som möjligt till:

Maryam Sadid
Läkarstudent på Örebro Universitet
Tel: 076-072 30 38

 

Maria Palmetun Ekbäck
Handledare, överläkare, PhD, Hudkliniken Universitetssjukhuset i Örebro,
ordförande i Läkemedelskommittén Örebro
Tel: 070-384 18 83