Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Årsmöte

Varje år håller vi årsmöte. Kontakta gärna ordförande om du vill veta mer. Senast två veckor innan varje årsmöte ska en kallelse komma till dig som är medlem.


 

 

Kallelse till årsmöte i Psoriasisförbundet Varbergs lokalavdelning

 

Psoriasisförbundet Varbergs lokalavdelning hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte 2024.

 

Datum:       Onsdagen den 27 mars kl. 18.00

Plats:           ABF  Brunnsbergsvägen 5, Varberg

 

Som medlem har du vid årsmötet chans att påverka vad som händer i din avdelning samtidigt som du under trevliga former får möta andra engagerade medlemmar.

 

Program

 • Årsmöte (föredragningslista nedan)
 • En trevlig sammankomst med fika

 

Vi bjuder på kaffe med fika i samband med mötet. Meddela särskild kost vid anmälan.

 

AnmälanVi behöver din anmälan senast söndagen den 24/3. För anmälan till sms mobilnr.0733248011 eller

till e-post: varberg@pso.se

 

Välkomna

Styrelsen i Psoriasisförbundet Varbergs lokalavdelning

Föredragningslista för Varbergs lokalavdelnings årsmöte den 27 mars 2024

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Antagande av föredragningslista
 4. Val av mötesfunktionärer
  a) Ordförande
  b) Sekreterare
  c) 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. a) Behandling av årsberättelse
  b) Behandling av resultat och balansräkning
  c) Revisionsberättelse
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2023
 7. Motioner och propositioner
 8. Fråga om antalet styrelseledamöter och ersättare
 9. Personval
  a) ordförande för 1 år
  b) Ledamot för 2 år
  c) Ledamot för 2 år
  d) Ersättare för 1 år
  e) 2 Revisorer för 1 år
  f) Valberedning för 1 år
  g) Ombud till ABF för 1 år
  h) Representant i KTRR för 1 år
  i) Ledamot i Länsavdelningen för 1 år
  j) Ersättare i länsavdelningen för 1 år
 10. Mötets avslutande