Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Motion

Motion och psoriasis

Kunskapen om hur fysisk aktivitet har betydelse för vårt mående och hälsa har kommit långt. Vi vet idag att olika fysiska aktiviteter har betydelse för att motverka en rad sjukdomstillstånd, och att det aldrig är för sent att börja träna.

Motion eller någon form av fysisk aktivitet som syftar till att stärka vårt mående, är något som alla i någon mån kan och bör göra.

 

Motion behöver inte vara krångligt eller avancerat, det kan handla om att röra sig på en lagom nivå, en nivå som vi var och en klarar av med hänsyn till våra besvär och ork. Inte för mycket så att vi får mer ont eller tappar lusten, inte för lite så att det inte har någon effekt. Ofta handlar det om att hitta en form av motion som passar oss, och att försöka skapa utrymme för det i våra liv. Att se sin hälsa som en prioritet där man själv kan vara så aktiv att det gör någon skillnad.

 

Utgå från det du tycker är kul! Det man tycker är kul blir oftast av fler gånger än en.

 

Det finns många sjukdomstillstånd som kan påverkas genom att vi utövar någon form av fysisk aktivitet. Förutom att kondition och styrka blir bättre så sjunker blodtrycket, blodfetterna förbättras, risken för övervikt och metabola syndromet minimeras, och skelettet blir starkare vilket minskar risken för benskörhet. Många noterar också ett mer balanserat humör, en högre stresstålighet, att koncentrationsförmågan skärps, att sömnproblem minskar, och att man får en bättre funktion i mag- och tarmkanalerna.

 

Risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom är dubbelt så stor för en person som är inaktiv än för en person som är fysiskt aktiv.

 

Det är aldrig för sent att börja träna!

En studie från 2009 gjord på drygt 2000 män i Uppsala visar att det aldrig är för sent att bli fysiskt aktiv. Studien tittade på män som var 50 år i början 70-talet och har sedan följt dem under 35 års tid. Intressantast är resultatet för de män som inte var fysiskt aktiva när studien började men som sedan blev det när de var 50 – 60 år. Genom att bli regelbundet aktiva minskade de successivt risken för att dö i förtid till samma nivå som för de män som varit aktiva under hela tiden. Efter tio år med fysisk aktivitet var förändringen lika stor som den som uppnås vid ett rökstopp. Hänsyn till exempelvis rökning, övervikt och andra påverkansfaktorer har tagits.

 

Effekter av fysisk aktivitet på psoriasis

Forskning på fysisk aktivitet och vilka effekter det har på psoriasis är ett växande kunskapsfält, men studier är fortfarande ganska begränsade. Vi vet däremot att fysisk aktivitet har påverkan på anti-inflammatoriska processer som är relaterade till psoriasis, och att en moderat nivå av fysisk träning ökar nivån av antioxidanter och motverkar oxidativ stress som ju förekommer vid psoriasis. Dessa två observationer pekar på ett möjligt samband.

 

En del mindre studier pekar på positiva resultat genom ett holistiskt synsätt där man arbetade med flera delar, som fysisk aktivitet, förändring av kost, och att sluta röka.

 

Vilken typ av fysisk aktivitet som har bäst effekt på psoriasis är också fortfarande oklart och få studier finns som undersöker detta. Däremot vet vi ju att det förhindrar att man utvecklar andra sjukdomar. Det blir särskilt viktigt om man har psoriasis eftersom det är vanligt med samsjuklighet i andra sjukdomar, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Träning gör också att man på ett bättre sätt kan hantera stress och sömnproblem. Det finns därför starka vetenskapliga stöd för att det är mycket viktigt för människor med psoriasis att vara fysiskt aktiva.

 

Må bra med motion

Här nedan kan du se en film som tar upp hur man kan må bra med motion.

Må bra med motion (8:02)

 

Här hittar du fler filmer

Eftersom det inte alltid går att hitta anpassad träning där man bor vill Psoriasisförbundet ge dig andra möjligheter till att träna. Vi har tagit fram olika filmer med rörelser och träning anpassad för dig som inte tidigare har tränat, har ont i leder eller har begränsad rörlighet.

 

 

Har du psoriasisartrit?

Även personer med reumatiska sjukdomar, som psoriasisartrit, har stor nytta av fysiska aktiviteter. Träning är minst lika viktigt när man har psoriasisartrit, beroende på hur ont man har och vilka besvär man har att röra sig går det att anpassa sin träning. Idag är träning en naturlig del av behandling vid ledbesvär och i princip hur tuff träning som helst är tillåten. Det finns träning som är anpassad för att kunna utföras när man har ett skov, och syftet med det är att det hjälper till att bibehålla funktionen i leden eller lederna.

Läs mer om psoriasisartrit och träning här

 

 

Referenser

FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2017. YFA, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. Läkartidningen Förlag AB.

 

SBU-rapport 132 – Längre Liv och bättre hälsa.

 

Referenser till studier i artikeln

Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort, av Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Sundström J, Alhbom J, Zethelius B, Berglund L, Wolk A, Michaelsson K. Publicerad i BMJ 2009;338:b688.

 

Bli medlem!

Bli medlem!