Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Att ha hälsa - definitioner

Vad det innebär att ha hälsa och må bra är en individuell upplevelse. Många har trots det försökt att definiera begreppen hälsa och ohälsa, med lite varierande framgång.

Hur definierar man hälsa?

Filosofen Nordenfelt menar att för att en människa ha ska ha hälsa måste det finnas balans mellan hennes handlingsförmåga och hennes mål för handling. Han menar att om en person inte kan förverkliga sina mål så har hon någon grad av ohälsa. Hälsa kan också ses som en balans mellan yttre och inre faktorer och redan i det antika Grekland pratade man om att det krävdes balans i kroppen för att ha hälsa.

 

Andra menar att hälsa är en resurs som påverkar handlingsförmågan, och vice versa. Sjukdomar, skador och defekter liksom personliga problem kan påverka hälsan negativt, både psykiska och fysiska faktorer kan vara bra att ta hänsyn till.

 

En definition, som det ofta refereras till är den Världshälsoorganisationen, WHO, definierade 1948. Kanske känns den svår att uppnå om det ska vara ett fullständigt välbefinnande? ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom.”

 

Nordenfelt definierade 1991 hälsa på det här sättet: ”Personen har full hälsa, om och endast om, personen har förmågan att, givet standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål.” Ohälsa definierar Nordenfelt så här: ”Personen har någon form av ohälsa, om och endast om Personen, givet standardomständigheter, inte kan förverkliga alla sina vitala mål eller endast delvis kan förverkliga dem.” Han säger vidare att sjukdom kan vara en orsak till ohälsa men inte att det är ohälsa i sig självt. Ohälsa handlar istället om hur personen uppfattar sin sjukdom och hur den begränsar hennes förmåga att nå sina mål.

 

Utifrån det holistiska perspektivet, där sammanhanget man lever i påverkar hälsan, nämner Nordenfelt också att beroende på vilket sammanhang man lever i kan kraven på grundkunskap för att ha hälsa vara olika. För nomadfolk i Afrika är jägarkunskap och förmåga att utföra jakten grundläggande för att överleva och ha hälsa, medan vi i Sverige har andra levnadskrav som sätter basnivån för vad hälsa är.

 

Ett tredje definition är ”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga personliga mål.”

 

Hur du definierar hälsa och vad som är viktigt för att du ska må bra kan endast du svara på.

 

 

 

 

Referenser och lästips

Hälsa och hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå, av Jan Winroth

Hälsa och hälsofrämjande, av Jennie Medin