Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Dimensioner av hälsa

Olika saker påverkar vår hälsa och beroende på vem du är värderar du dessa olika högt. Livserfarenhet och situationer vi är med om påverkar hur vi värdesätter dessa olika delar av hälsan, och det är inte självklart att två personer med likartade liv värdesätter samma saker i livet.

Om vår hälsa begränsas utifrån en av dimensionerna kan istället de andra väga upp detta, men beroende på vår förmåga att hantera saker kan detta också påverka oss negativt och bli till en sorg och ett hinder i vårt liv.

 

Existentiell hälsa

Existentiell hälsa handlar om vår livsfilosofi och meningen med livet. Detta är något som formas under livets gång och påverkas av människor vi möter och händelser vi är med om. Många kan till exempel berätta om händelser som fått dem att omprioritera livet eller ifrågasätta hur de lever sina liv, och detta är en del av den existentiella hälsan.

 

Psykisk hälsa

Psykiska livsstilsfaktorer handlar bland annat om att hitta en inre balans. Att ha en positiv psykisk hälsa kan handla om att reagera aktivt på sin omgivning och det som händer i den, det vill säga att man inte bara accepterar det man hör och ser utan också ifrågasätter och reflekterar kring det. Det handlar också om att kunna förhålla sig till sådant som händer, och att känslorna sorg och glädje finns balanserade gentemot varandra.

 

Att ha en känsla av kontroll och att man kan påverka sin egen livssituation påverkar också den psykiska hälsan. En annan sak som påverkar är vilken attityd, det vill säga inställning, jag har till olika saker. Huruvida min framtoning är positiv eller negativ påverkar också hur jag mår, och vi vet att tankens makt är stor.

 

Att vara ständigt bekymrad och älta saker ökar risken för sjukdom markant. På samma sätt kan vi tänka oss, om inte friska, så att vi i alla fall mår mycket bättre. Stresshantering handlar delvis om detta.

 

Även vår självbild, kunskapsnivå samt möjlighet att tillämpa kunskapen har med vår psykiska hälsa att göra. Psykisk hälsa kan också kallas för mental hälsa.

 

Social hälsa

En annan viktig del för att jag ska må bra är de relationer jag har till personer i min omgivning. En stor del av vår personliga utveckling och hur vi formas till den person vi är sker i samverkan med vår omgivning.

 

Under uppväxten är det först vår familj som spelar en viktig roll, sedan kompisar, skolan och i vuxen ålder även arbetskamrater. Även personer vi stöter på inom ramen för fritidsintressen, religionsutövande, när vi går på kurs och liknande påverkar oss. Människor som finns i vår omgivning brukar kallas för socialt nätverk. Ofta har vi några personer som är extra betydelsefulla för oss, och som vi när vi exempelvis ska göra en livsstilsförändring eller ställs inför svåra val kan ge oss socialt stöd.

 

Andra saker som hänger ihop med sociala faktorer är trygghet och trivsel. Du kan säkert komma på tillfällen, miljöer eller personer där du känt dig mindre bekväm liksom situationer där du har mått väldigt bra, även om en del i livet inte fungerat på topp just då. Interaktionen med andra människor, samspelet i grupper och problemlösning och konflikter hänger också samman med hur de sociala faktorerna påverkar oss och vår hälsa.

 

Fysisk hälsa

Fysiska faktorer handlar om vår kropp och hur den mår och fungerar. Kondition, styrka, balans, koordination och rörlighet är egenskaper som påverkar oss här. Vi vet att en kropp som är i god form har bättre resurser att stå emot påfrestningar, oavsett om dessa är i fysisk form när vi exempelvis lyfter tungt, eller om de kommer i psykisk form för att vi exempelvis är oroliga och därför spänner vår nack- och axelmuskulatur. Många av livsstilsfaktorerna är kopplade till den fysiska hälsan.

 

 

Referenser och lästips

Hälsa och hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå, av Jan Winroth

Hälsa och hälsofrämjande, av Jennie Medin