Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Högt blodtryck

Studier visar att framför allt personer med svår psoriasis har en ökad risk för högt blodtryck, och att det är upp till tre gånger så vanligt bland psoriasissjuka med svår sjukdom än bland friska.

Högt blodtryck, eller hypertoni kan visserligen uppstå som följd av vissa sjukdomar, exempelvis njurskador, men det vanligaste är att stress eller andra livsstilsfaktorer är en bidragande orsak till förhöjningen. Det krävs också en genetisk faktor för att livsstilen ska påverka och dessa två delar tillsammans skapar ett lätt förhöjt tryck.

 

Om det är den höga sjukdomsgraden som höjer blodtrycket, likt det som händer vid njurskador, om det ligger i ”psoriasisgenen”, om det är livsstilsfaktorer eller något annat, eller till och med kombinationer av olika faktorer, som orsakar detta är inte helt klarlagt.

 

Vad händer i kroppen

Blodtrycket är det tryck som uppstår när blodet pumpas från hjärtat och runt i våra kärl och ju större motståndet är i kärlen, desto hårdare får hjärtat pumpa och trycket blir högre. När trycket höjs anpassar kroppen sina funktioner för att klara de nya påfrestningarna, vilket i sin tur ökar trycket ännu mer.

 

Blodtrycket anges i två tryck, det systoliska som anger trycket ut från hjärtat och det diastoliska som anger trycket när hjärtat vilar. Gränsvärdet för högt blodtryck är 140/90.

 

Blodtryck, metabola syndromet och livsstil

Förhöjt blodtryck och det metabola syndromet påverkas av samma faktorer, framför allt livsstilen i form av kost, motion och stress liksom rökning och alkoholbruk. Därför är det inte ovanligt att dessa två uppstår i samklang och hypertoni betraktas som en av komponenterna som ska finnas för att diagnos metabola syndromet ska kunna ges.

 

Studier på djur visar att mental stress kan höja viloblodtrycket med upp till 50%, från vilket återhämtningen sedan tar flera månader efter att stressen är borta. Även i studier på människor har man kunna visa på att stress har en stor effekt på blodtrycket, detta genom att studera människor i trygga psykosociala miljöer och jämföra dem med människor som lever ett liv med större yttre påfrestningar.

 

Referenser

Stress – individen, samhället, organisationen, molekylerna av Rolf Ekman och Ulf Arnetz

 

Extern länk: www.vardguiden.se

Referenser till studier som nämns i artikeln

Increased prevalence of the metabolic syndrome in patients with moderate to severe psoriasis, av Sommer DM, et al. Publicerad i Arch Dermatol Res 2006 Dec; 298(7):321-328.