Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Vad är metabola syndromet?

Metabola syndromet är ett samlingsbegrepp för riskfaktorer för främst hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke. Orsaken till att man myntat samlingsbegreppet är att riskfaktorerna tillsammans utgör en mycket större risk än var för sig.

Metabola syndromet är en kombination av följande kriterier:

 

 

Tre av dessa fem kriterier krävs för att ställa diagnosen. Det är känt genom flertalet studier om samsjuklighet vid psoriasis att det det finns en ökad förekomst av alla dessa fem faktorer. Även bruk av alkohol och tobak, långvarig stress och sömnproblematik är faktorer som ökar risken för metabola syndromet. 

 

Vid långvarig stress uppstår förändringar på vårt fysiologiska stresshanteringssystem. En av de förändringar som sker är en ökad kortisolproduktion som är starkt bidragande till utvecklingen av metabola syndromet. För höga halter av kortisol bidrar nämligen till att fett lagras i buken. Till följd av detta minskar mottagligheten för insulin och ökar blodsockernivåer, vilket i sig leder till att vissa blodfetter rubbas.

 

Att det finns ett samband mellan störd sömn och övervikt är en ganska ny upptäckt och nu vet vi att kraftigt minskad sovtid även under kortare perioder påverkar kroppens funktioner som på sikt kan leda till diabetes och viktökning. Vidare vet vi att hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och ämnesomsättningen påverkas av sömnstörningar. Det finns också ett tydligt och stort samband mellan metabola syndromet och sömnstörningar i form av sömnapné. Exakt hur sambanden ser ut är inte klarlagt, man tror att det kan vara både ett cirkelförhållande där faktorerna påverkar varandra, men också att det finns andra gemensamma nämnare, exempelvis fysisk inaktivitet.

 

Idag är en av de viktigaste delarna i behandlingen av metabola syndromet livsstilsrådgivning. Kost och motion har en god effekt, och ger goda möjligheter att förebygga och hantera sjukdomar och komplikationer.

Läs gärna vidare på sidorna om livsstil och livskvalitet

 

 

 

Referenser

Metabola syndromet av Peter M Nilsson, Anders G Olsson, Björn Zethelius

Stress – individen, samhället, organisationen, molekylerna av Rolf Ekman och Ulf Arnetz

Näring och hälsa av Ulla Johansson

Läkartidningen: Psoriasis är mer än bara en hudsjukdom. Patienter bör kontrolleras för kardiovaskulära riskfaktorer.