Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Ett oberoende civilsamhälle bygger Sverige starkt

Sedan mitten av 1800-talet har spel och lotterier arrangerats av ideella organisationer, med grundtanken att överskottet från dessa verksamheter ska komma hela samhället tillgodo – så kallade allmännyttiga ändamål. Varje år går över 1,6 miljarder kronor till allmännyttig verksamhet från spel och lotterier.

Varje år går över 1,6 miljarder kronor till allmännyttig verksamhet från spel och lotterier.

 

– Varje krona är medel som möjliggör att vi kan stimulera forskningen om psoriasis och psoriasisartrit och ge hopp till människor som idag påverkas starkt i sitt vardagsliv av sin sjukdom, säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. De medel vi har fått in genom vårt lotteri har bland annat gått till att få en bättre förståelse för hur hela kroppen, och hela livet, drabbas av folksjukdomen psoriasis och hur viktigt det är att få rätt diagnos och behandling för att inte utveckla livshotande följdsjukdomar.

 

I de framlagda lagförslagen idag är det två delar som har störst påverkan på förutsättningarna för ett framtida starkt civilsamhälle.

 

Ideella organisationer får fortsatt ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt.

 

Att den svenska modellen med skattefrihet bevaras på alla spelprodukter som ideella organisationer arrangerar.

 

– Vi förväntar oss att regeringen följer direktiven om att säkerställa fortsatt goda möjligheter för civilsamhället till egen finansiering. Ideella organisationer måste även i fortsättningen ha ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt, avslutar Tina Norgren.

 

KONTAKT

Förbundsordförande
Tina Norgren

0920-21 26 34, 070-309 61 34

tina.norgren@pso.se

 

Skriven av: Psoriasisförbundet