Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasis- mottagningar hotas av nedläggning

De psoriasismottagningar som drivs av Psoriasisföreningen i Stockholms hotas av nedläggning på grund av omstrukturering av hudvården i regionen. En nedläggning skulle innebära att 5400 patienter med kroniska diagnoser som psoriasis och atopiskt eksem får söka vård någon annanstans.

Psoriasisföreningen i Stockholms mottagningar klarade sig med ett nödrop från nedläggning tidigare i år, då verksamheten hotades på grund av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Nu kommer ytterligare ett hårt slag mot mottagningarna då Region Stockholm bestämt sig för att ändra uppdraget för de som vill utöva hudvård i länet. Något som kan göra det svårt för mottagningarna i Stockholm att fortsätta bedrivas. De nya bestämmelserna innebär bland annat att mottagningarna skulle ha endast 3 läkare anställda i stället för dagens 14 och att man skulle behöva ta behandlingsansvar för alla typer av huddiagnoser. Dessutom kommer patienterna att behöva en remiss innan de kan få vård.

 

-Det här beslutet kommer att få negativa konsekvenser för våra patienter på flera sätt. Dels kommer det att innebära att det tar längre tid att få vård eftersom patienterna behöver besöka ytterligare en läkare innan de får komma till en hudmottagning. Dels tror jag att det här kommer att leda till större mottagningar koncentrerade till centrala Stockholm, vilket gör att patienter från till exempel Norrtälje och Södertälje kommer att få väldigt långt att åka. Det går emot den vård och sjukvårdslag som säger att vården ska vara lättillgänglig, säger Annelie Edrén verksamhetschef på Psoriasisföreningen i Stockholm.

 

Annelie Edrén menar att beslutet från politikerna delvis vuxit fram på grund av den kris som Psoriasisföreningens mottagningar gick igenom i början av året med anledning av minskade intäkter i spåren av coronapandemin. Men hon är besviken på bristen på dialog från regionledningens sida.

 

– De har inte vidtalat oss innan och frågat hur vi tänker kring det här. Det verkar inte finnas något intresse för det, säger hon.

 

Det är osäkert hur föreningen kommer att gå vidare och om det över huvud taget kommer att vara möjligt att fortsätta bedriva mottagningarna när de nya bestämmelserna träder i kraft.

 

– Vi ska undersöka möjligheten att gå vidare och om vi kan vi uppfylla de nya kraven. Det beror på hur det nya avtalet ser ut och om de ersättningar vi skulle få kan göra att vi går runt, säger Annelie Edrén.

 

 

Fakta om det nya vårdvalet:

 

-Uppdraget för den specialiserade hudvården kommer att revideras. I och med tas det särskilda uppdrag som Psoriasisföreningen i Stockholms mottagningar har i dag bort. Uppdraget man har i dag innebär att man kan ta emot patienter med psoriasis utan remiss.

 

-Det nya uppdraget innebär en avtalsskärpning om lägsta nivå av antalet anställda specialistläkare. Varje klinik ska ha minst två heltidstjänster som kan fördelas på maximalt tre läkare.

 

-Patienter behöver en remiss från primärvården innan de kan komma till en specialistmottagning.

 

-Det nya vårdvalet kommer att börja gälla under våren 2022, men det kommer att finnas möjlighet att ansöka om att arbeta enligt det gamla sättet ett år efter att det nya bestämmelserna börjat gälla.

 

Skriven av: Jon Andersson

Foto: Roger Schederin