Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundets stiftelser satsar vidare på forskningen

Nyligen blev det klart vilka forskningsprojekt inom psoriasis och psoriasisartrit som får anslag från Psoriasisförbundets stiftelser. Totalt delas 2,9 miljoner kronor ut till 13 spännande projekt.

En gång om året samlas styrelserna för Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-årsfond för att bedöma inkomna ansökningar till stiftelserna. Projekten varierar i både omfång och inriktning och visar att vi har en både robust och varierad forskning inom dessa områden i Sverige.

 

Chris Anderson är professor emeritus vid Linköpings Universitet och som ledamot i Psoriasisförbundets forskningsråd är han en av de som varje år granskar och bedömer ansökningarna.

– Jag tycker att det är en mycket trevlig bredd av ansökningar och lätt att hitta relevans. Vi ser det som väldigt positivt att psoriasis och psoriasisartrit engagerar forskare.

 

Totalt är det 13 projekt som beviljats anslag detta år. Några av dem är etablerade forskningsprojekt som fått stöd från fonderna under flera år för forskning i det absoluta toppskiktet internationellt. Andra projekt befinner sig i en uppstartsfas, vilket är ett segment där förbundets stiftelser är en viktig aktör. Chris Anderson fortsätter

– Det finns källor till finansiering av forskning som har mer medel att distribuera. Men Psoriasisförbundets fonder har en stor betydelse för forskningen. Det gäller inte minst möjligheten att uppmuntra till specifik forskning inom olika områden som till exempel psoriasisartrit eller psoriasis hos unga patienter.

 

Forskningen är av mycket stor betydelse för Psoriasisförbundet och stort engagemang läggs vid att dels samla in medel till forskningen men även att informera om de betydande framsteg som görs inom det här området. Forskning som ger patientnytta, exempelvis den som kan leda till nya behandlingsmöjligheter eller som kan öka förståelsen för psoriasis som en systemsjukdom är alltid viktig, men det är lika viktigt att skapa förutsättningar för en fri och obunden forskning som kan belysa aspekter av sjukdomen vi kanske inte ens känner till i nuläget.

 

Men alla behövs för att se till att denna forskning kan fortsätta utvecklas. Tina Norgren, ordförande för Psoriasisförbundet samt för båda stiftelserna, påpekar hur viktiga våra medlemmar är i detta sammanhang.

– Psoriasisförbundet är en betydande aktör när det gäller psoriasisforskning. Våra pengar gör skillnad och leder till medlemsnytta. Men det vore inte möjligt utan våra medlemmar som betalar medlemsavgift, skänker gåvor och köper psoriasislotter.

 

Du kan läsa mer om den spännande utvecklingen inom psoriasisforskningen i vårt temanummer av Psoriasistidningen som utkommer i december.

Skriven av: Jon Andersson, Barbra Bohannan