Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

På jakt efter den markör som orsakar samsjukligheten bland människor som har psoriasis

Många som har psoriasis drabbas även av andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att det bidrar till en för tidig död gör det mycket viktigt för vården att bli bättre på att uppmärksamma samsjukligheten bland de som har psoriasis. Forskning som kan ge svar på hur och varför man drabbas av andra sjukdomar är därför livsviktig.

Vi tycker det här är så viktigt att uppmärksamma att vi vill bjuda på en artikel från senaste numret av Psoriasistidningen som berättar om livsviktig forskning om samband mellan psoriasis och andra skjukdomar. Träffa Deepti Verma, en av forskarna vid Linköpings universitet, som studerar just dessa samband.

 

Vi vet att patienter med psoriasis har en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, säger Deepti. Men vi vet inte om den ökade risken beror på att psoriasis medför en pågående systemisk inflammation eller på att övervikt är vanligare hos patienter med psoriasis och att övervikten i sig kan medföra en systemisk inflammation. Vi vet alltså inte om psoriasis är en oberoende riskfaktor.

 

Det mest värdefulla material vi forskare har är hudprover från psoriasispatienter.

 

Deepti vill även undersöka möjliga biomarkörer för inflammation och hjärt- kärlsjukdomar som kan göra det lättare att upptäcka sjukdom, avgöra dess svårighetsgrad och se hur väl den svarar på behandling. Förhoppningen är att nya markörer också ska öka förståelsen av sambandet mellan psoriasis och dess följdsjukdomar.

 

Här kan du ladda ned och läsa hela artikeln (pdf)!

Skriven av: louise

Foto: Karl Lindberg