Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Bli månadsgivare

Hur upplever du din kontakt med Försäkringskassan?

Har du behövt ansöka om stöd hos Försäkringskassan för din psoriasis/psoriasisartrit? I så fall uppskattar vi om du vill delta i vår enkät!

Psoriasis och psoriasisartrit är kroniska sjukdomar som tidvis kan ge så pass svåra besvär att man helt eller delvis inte kan arbeta. Det kan även vara så att man behöver bli sjukskriven för rehabiliteringsinsatser eller i väntan på att ett nytt läkemedel som satts in ska börja verka. Detta tas bland annat upp i Socialstyrelsens Försäkringsmedicinska beslutsstöd. Psoriasisförbundet vill nu försöka kartlägga hur personer med dessa diagnoser upplevt sina kontakter med Försäkringskassan avseende sjukpenning, sjukersättning eller Särskilt högriskskydd.

 

På länken nedan hittar du en enkät med 20 frågor rörande om du ansökt om sjukpenning, sjukersättning och/eller Särskilt högriskskydd för din psoriasis/psoriasisartrit. Det finns även utrymme för att dela med sig av sina personliga erfarenheter och kommentarer kring eventuella kontakter med Försäkringskassan och hur de upplevts. Du kan vara helt anonym om du vill, men är du öppen för att berätta om dina upplevelser i våra kommunikationskanaler (exempelvis Psoriasistidningen) så får du gärna lämna din mailadress eller annan kontaktuppgift i slutet av enkäten.

 

Resultaten kommer vi att använda i både vårt informations- och påverkansarbete, där vi bland annat bevakar den statliga utredning kring socialförsäkringen som lämnar sitt slutbetänkande i slutet av april. Enkäten är öppen till och med den 31 mars.

 

Varmt tack för din medverkan!

 

Klicka här för att komma till enkäten!

 

Skriven av: Barbra Bohannan

Foto: Liza Simonsson

Kontakt

Psoriasisförbundet

Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

08-600 36 36

Skicka e-post

Kontaktperson

Hur upplever du din kontakt med Försäkringskassan?