Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Landstingen följer inte lagen

Politikerna är vaga om patienternas rättigheter, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel i Dagens samhälle.

Landstingen är skyldiga att ge vård i tid, fast läkarkontakt och göra patienten delaktig i vården. I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen. Detta får allvarliga konsekvenser för patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjukdomar. Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patienträttigheter i lagen.

 

I enkäten framgår det att tre av åtta riksdagspartier svarar nej på frågan om huruvida man vill arbeta för stärkta patienträttigheter i lagen. De partier som svarade ja har i sina svar angett små och inget parti vill se en översyn av hela lagen.

 

Läs debattartikeln här

Skriven av: louise