Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

psoriasisartrit

Ny upplysningskampanj om psoriasisartrit

Kampanjen vänder sig till personer som har sjukdomen, eller som har psoriasis och ledsmärtor men inte fått diagnosen psoriasisartrit. De upplysningar de kan lämna om sina erfarenheter av vården kan ge viktiga signaler om hur vården kan förbättras.

Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos och behandling. Det är angeläget att kunskapen om sjukdomen ökar, och därför startar nu upplysningskampanjen Hardupsoriasisartrit.se. Kampanjen genomförs tillsammans av Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Netdoktor med stöd från Novartis.

 

– Psoriasisartrit är verkligen en eftersatt sjukdom som behöver uppmärksammas. I dag får drabbade vänta på diagnosen i sex år i genomsnitt och det är inte acceptabelt, säger Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet.

 

Psoriasisartrit är nära kopplad till hudsjukdomen psoriasis. Omkring 40 procent av alla med psoriasis får ledbesvär i någon form. Det är viktigt att så tidigt som möjligt uppmärksamma ledbesvären. Tidig diagnos och behandling är viktigt för att bromsa sjukdomsförloppet.

 

Upplysningskampanjen är en del i Psoriasisförbundets arbete för tidig diagnos, tillgång till rörelserehabilitering, patientutbildning och kunskapen om vikten av att sätta behandlingsmål.

 

– Om många deltar och svarar på frågorna i kampanjen kan vi få en konkret bild av hur vården fungerar för den här gruppen. Underlaget kan vi sedan använda i Psoriasisförbundets påverkansarbete för ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit, säger Tina Norgren.

 

Läs mer om varför man får psoriasisartrit
Läs mer om kampanjen
Bilder på psoriasisartrit (foto: Anne Stiernquist)

 


http://www.netdoktor.se/har-du-psoriasisartrit/

Skriven av: Psoriasisförbundet

Foto: Anne Stiernquist