Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Nytt projekt om sexuell hälsa vid psoriasis och psoriasisartrit

Psoriasisförbundet har fått finansiering för ett informationsprojekt om sexuell hälsa för personer som är drabbade av psoriasis och psoriasisartrit. Tanken med projektet är att patienter och vårdpersonal ska få verktyg att diskutera problem kring intimitet och annat som rör den sexuella hälsan.

Nedstämdhet och stigmatisering är vanliga problem hos psoriasisdrabbade. Och upp till 63 procent av dem som lever med psoriasis kommer någon gång under sitt liv ha psoriasis på eller runt könsorganen, vilket kan medföra besvär med intimitet. Problem som kan vara svåra att diskutera med vården. Det är något som Psoriasisförbundet försöker råda bot på med ett nytt projekt om sexuell hälsa.

 

– Vi vet att psoriasis och psoriasisartrit kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten. Men det talas för lite om hur dessa besvär kan leda till ofrivillig brist på intimitet och nedsatt sexuell hälsa, säger Barbra Bohannan, projektledare och verksamhetssamordnare för vård och behandling, forskning på Psoriasisförbundet.

 

Det är inom ramen för Funktionsrätt Sverige och RFSU:s projekt, ”Min sexualitet – min rätt” som Psoriasisförbundet fått finansiering för informationsprojektet om sexuell hälsa vid psoriasis och psoriasisartrit. Det har visat sig vara ett viktigt ämne för förbundets medlemmar. I en medlemsenkät som förbundet genomförde svarade 78 procent av respondenterna att de inte anser att vården varit tillräcklig uppmärksam på deras sexuella hälsa. Över 80 procent svarade också att de inte fått tillräcklig information om att vissa läkemedel kan påverka den sexuella eller reproduktiva hälsan.

 

-Det här är inga lätta frågor att ta upp vid sina vårdbesök. Därför försöker vi nu bryta tystnaden genom att ge patienterna och vårdprofessionerna ett bra diskussionsunderlag samt konkreta tips och råd om hur en bättre sexuell hälsa och därmed förhoppningsvis även högre livskvalitet kan uppnås, säger Barbra Bohannan.

 

Fakta informationsprojekt om sexuell hälsa

 

Inom ramen för Funktionsrätt Sverige och RFSU:s projekt, ”Min sexualitet – min rätt”, har Psoriasisförbundet fått finansiering för ett informationsprojekt om sexuell hälsa vid psoriasis och psoriasisartrit. Fysiska besvär tillsammans med psykosociala, som depression, kan ge en stor påverkan på den sexuella hälsan och leda till isolering och ofrivillig ensamhet. Många känner dock att det är svårt att diskutera detta med vården. Projektet kommer därför att fokusera på att ta fram och sprida informationsmaterial och diskussionsunderlag riktat till patienter och närstående, vårdpersonal samt till elev- och ungdomshälsan. En föreläsning på temat planeras också till vintern 2022.

Skriven av: Jon Andersson