Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Psoriasisförbundets första Närståenderåd är bildat

Rådet ska ge bättre stöd åt föräldrar och andra närstående som har barn som lever med psoriasis och psoriasisartrit.

Regeringen meddelade den 14 april 2022 att man beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Anhörigperspektivet är något som Psoriasisförbundet tycker är viktigt och själva satsar på genom det nybildade rådet. Beslutet om satsningen fattades på riksstämman 2021 och kom efter en motion från Hallands länsavdelning. Närstående till barn som lever med psoriasis och psoriasisartrit uttrycker ofta ett behov av stöd och kunskap. Den 21 maj utsåg förbundsstyrelsen Psoriasisförbundets första Närståenderåd som består av Lisa Broman, Malin Malmén och Christina Lees. De är all tre föräldrar till barn som lever med psoriasis.

 

Malin är en av de föräldrar som tidigt bestämde sig för att engagera sig.

– Förhoppningsvis kan man vara med och påverka och på så sätt göra saker bättre. Om jag engagerar mig är det förhoppningsvis en hjälp för William och andra barn. Det finns ju ingenting man inte gör för sina barn.

 

Närståenderådet är medlemmarnas länk till Förbundsstyrelsen när det gäller frågor som rör barn som lever med psoriasis/psoriasisartrit och deras närstående. Rådet kommer att arbeta med specifika frågor på uppdrag av Förbundsstyrelsen men också diskutera och ta initiativ till egna förslag. Syftet med rådet är att förbundet ska vara en relevant medlemsorganisation för barn och unga som lever med psoriasis/psoriasisartrit och deras närstående.

 

–  Det är viktigt att vi får rätt frågor på dagordningen för att vi i vårt politiska arbete ska kunna trycka på inom de områden som är viktiga för medlemmarna. På så sätt kan vi få upp dem på agendan i våra möten med beslutsfattarna, säger Conny Erixon, vice ordförande i förbundsstyrelsen.

 

Har du frågor eller förslag till rådet? Mejla info@pso.se

Skriven av: Lisa Lundahl

Foto: Conny Erixon