Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Uttalande Psoriasis- förbundets Förbunds- konferens 2019

Idag lever ungefär 300 000 personer i Sverige med psoriasis eller psoriasisartrit. Det finns inget som kan bota sjukdomarna, men däremot kan en individuellt anpassad behandling ge bra förutsättningar för ett gott liv. Alla som är drabbade har rätt att få det bemötande, den hjälp och den vård de behöver. Tyvärr är det inte så i dag.

 

 

Från Psoriasisförbundets sida vill vi att det görs mer för att skapa en jämlik vård i hela landet för personer som är drabbade av psoriasis och psoriasisartrit. Det finns fortfarande stora skillnader mellan regioner vad gäller tillgång till vård och behandling och dessa måste rättas till. Ett led i detta är att politiker och andra beslutsfattare implementerar de nationella riktlinjer för vård vid psoriasis som Socialstyrelsen tog fram i våras.

 

 

Som företrädare för personer med psoriasis och psoriasisartrit kräver vi därför följande.

 

  • Regionerna måste implementera de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis. På så sätt kan vi skapa en bättre och mer jämlik vård i hela landet. Din bostadsort ska inte vara avgörande för vilken behandling du får.

 

  • Se till att kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit ökar inom hela sjukvården, särskilt inom primärvården för att säkerställa snabb diagnos och rätt behandling.

 

  • Se till att alla patienter får en fast vårdkontakt så att de vet var de ska vända sig för att få hjälp med sin sjukdom.

 

 

Vårt budskap till politiker och beslutsfattare är tydligt. Låt oss som företrädare för personer med psoriasis och psoriasisartrit vara med och forma framtidens vård. På så sätt kan vi skapa en bättre och mer jämlik vård för alla.

 

 

 

Uttalande antaget av Psoriasisförbundets Förbundskonferens den 20 oktober 2019

Skriven av: Barbra Bohannan

Foto: Barbra Bohannan

Kontakt

Psoriasisförbundet

Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

08-600 36 36

Skicka e-post

Kontaktperson

Uttalande Psoriasisförbundets Förbundskonferens 2019