Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Nya biosimilarer pressar priserna

Nyligen stod det klart att fyra biosimilarer till adalimumab (Humira) kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Enligt Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) så har de trepartsöverläggningar som hållits mellan myndigheten, landstingen och företagen resulterat i att priserna för subkutana TNF-hämmare sänks betydligt.

I Sverige säljs det årligen subkutana TNF-hämmare för cirka 2,4 miljarder kronor. Redan förra året hölls trepartsöverläggningar för TNF-hämmaren etanercept, där flera biosimilarer även ingick, vilket resulterade i en försäljningsökning om cirka 20 %. Försäljningsökningen vittnar om att fler patienter nu får tillgång till biologiska läkemedel, tack vare trepartsöverläggningarna och att fler biosimilarer nu finns tillgängliga.

 

”När de första biosimilarerna kom var vi oroliga för att de inte skulle vara lika verksamma eller ha nya biverkningar. Men när vi frågade forskarna, sa de unisont att oron var oberättigad”, kommenterar Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet.

 

Även Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi och verksam som forskare inom psoriasis vid Linköpings Universitet, understryker att patienterna inte ska vara oroliga för att ett referensläkemedel (”original”) eventuellt kan komma att bytas ut mot en biosimilar.
”Det är precis samma läkemedel med samma effekt. Det innebär bara en minskad kostnad för läkemedlet.”

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis ger TNF-hämmarna en hög prioritering för de med svår psoriasis, men på grund av den höga kostnaden så har fördelningen av förskrivna biologiska läkemedel varit tämligen ojämlik över landet hittills.

 

”Alla som behöver behandling har inte tillgång idag. Ofta är det hudkliniken som inom sin budget ska fördela pengarna. Kan de skriva ut till 20 patienter istället för tio är det så klart positivt. Men viktigast av allt är naturligtvis att behandlingen är både effektiv och säker”, avslutar Tina Norgren.

 

 

 

Snabbfakta om biologiska läkemedel och biosimilarer

Sedan cirka 20-25 år tillbaka forskas det allt mer kring biologiska läkemedel för en mängd olika diagnoser, däribland psoriasis och psoriasisartrit. Biologiska läkemedel består av stora molekyler (kroppsegna eller -liknande proteiner) och kan bara ges via spruta eller dropp. De flesta av dem administreras subkutant, alltså under huden. Det finns idag flera olika biologiska läkemedel som har psoriasis och psoriasisartrit som indikation.

 

TNF-hämmare är en grupp av biologiska läkemedel som bland annat används vid svårare former av psoriasis, psoriasisartrit, reumatoid artrit och Crohns.

 

Biosimilarer är läkemedel som liknar ett läkemedel där patentet gått ut (referensläkemedel). Då biologiska läkemedel inte kan kopieras lika exakt som syntetiska läkemedel så kan man inte saluföra dem som generika, därav beteckningen biosimilar. De nya biosimilarer för Humira som nu blir tillgängliga är Amgevita, Imraldi, Hulio och Hyrimoz.

 

Läs mer om biologiska läkemedel och biosimilarer här.

Läs mer om TLVs beslut här.

Skriven av: Barbra Bohannan

Foto: Pixabay