Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse för 2020

Föreningens organisationsnummer: 834001-2270
Antal medlemmar 31 december 2020: 117 st.

Styrelsen 2020:
Ordförande: Jan-Erik Fors
Vice ordförande: Tommy Bodén
Sekreterare: Birgitta Falck
Kassör: Britta Kruslock

Övriga styrelseledamöter:
Anders Björklund
Margaretha ScheeleVerksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Ett virus gjorde 2020 till ett verksamhetsår som inte blev vad vi planerade.
Under verksamhetsåret har hållits 3 protokollförda styrelsemöten, 5 planerings- el. arbetsmöten, efter mars månad var våra möten i styrelsen helt digitala förutom årsmötet som genomfördes i augusti på Oncle Joe´s, coronasäkert med minst två meter mellan varandra.
Som styrelseledamot i Psoriasisförbundet deltar ordförande Jan-Erik Fors regelbundet i Förbundsstyrelsens möten i Stockholm. Britta Kruslock har som ledamot i Förbundets valberedning deltagit i möten med Förbundsstyrelsen och valberedningen.
Tillsammans har Janne och Britta deltagit i 13 möten i sina roller som ledamöter. Även där gjorde pandemin att fysiska möten övergick till digitala möten.

Psoriasisförbundets riksstämma som var planerad till 17-18 oktober blev framflyttad till 6-7 februari 2021 och det beslöts att den skulle ske digitalt med en programvara som heter Zoom. Den är framtagen för att kunna hantera digitala möten med många deltagare.
Under november och december deltog alla i styrelsen i ett flertal digitala möten och kurser för att lära oss hur det är att delta och för ombuden till stämman att rösta i Zoom.
Margaretha Scheele har representerat föreningen vid FUNKISAMS (Funktionsrätt i samhället) regelbundna styrelsemöten samt årsmöte.
Årets i 7-länskonferens i Växjö var den enda träffen i vårt 7-länssamarbete, Janne var vår representant från ön. Han fick stanna ett extra dygn för storm gjorde att färjan blev inställd.
Birgitta Falck ledde vattengymnastik i Hemsebadets rehab-bassäng fram till och med 14 mars då även där Corona satte stopp för fortsatt verksamhet. Hon ledde i Reumatikerförbundets regi, onsdagar klockan 18-19, och i Psoriasisföreningens regi, lördagar klockan 10-11. Grupperna var fulltecknade. Lördagsaktiviteten har pågått i 25 år men kommer inte att fortsätta förrän Hemsebadet är färdigrenoverat.
Birgitta har även representerat föreningen på ABF:s årsmöte.
Tommy Bodén och två övriga medlemmar i föreningen har deltagit i stationsgympan på Korpen arrangerat av Reumatikerna.
Vårt samarbete med Reumatikerförbundet fortgår, vi delar på en lokal i Korpens källare.
Vi hoppas att våra träffar och aktiviteter snart kommer igång igen, det gynnar vår förening och vi ser framåt med tillförsikt och framtidstro!
Styrelsen tackar för det gångna året!

Visby den 25/4 2020 Styrelsen

 

Kontakt

Gotlands län

Psoriasisförbundet
Skolgatan 21 D
622 54 ROMAKLOSTER

070-566 98 61

Kontaktperson

Jan-Erik Fors, Ordförande

070-566 98 61

Skicka e-post