Stäng

Använd knapparna för att ändra textstorleken på sidan. Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.

Du har rätt till en fungerande vård och behandling!

Psoriasisförbundet har tagit fram sju steg mot en god och jämlik psoriasisvård över hela landet.

Idag finns det stora skillnader mellan landsting och regioner vad gäller tillgång till vård, vilken behandling som erbjuds och det bemötande du får. Det vill vi förändra. Därför har vi tagit fram ett program som beskriver vad som behöver göras för att vården ska vara lika över hela landet, sätta patienten i fokus och hålla en hög kvalité.

 

 

Här presenterar vi i korthet vad som behöver göras. Hela det vårdpolitiska programmet hittar du här.

 

Psoriasisförbundets sju steg mot god vård

 

 1. Ta fram nationella riktlinjer
  För att tillgång och utbud av vård och behandling ska vara lika i hela landet måste Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer. Riktlinjer är ett stöd för beslutsfattare vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder vården bör satsa resurser på. Arbetet med att ta fram riktlinjer för psoriasis har börjat och ska vara klart 2018.
 2. Arbeta efter ett vårdprogram
  Ett vårdprogram är en överenskommelse framtaget av experter, som beskriver hur vården ska hantera diagnostisering, behandling, bemötande och uppföljning. Det fungerar som ett komplement till nationella riktlinjer. Om alla landsting arbetar utifrån ett gemensamt nationellt program blir vården mer jämlik.
 3. Samordna vården
  Vården bör vara anpassad efter ditt behov och alla behandlingsformer ska finnas i ditt landsting. Samverkan mellan de olika specialisterna måste fungera. Särskilt mellan hudläkare och reumatolog samt primärvården.
 4. Behandla efter behov, inte ekonomi
  Kostnaden för läkemedel bör tas från central landstingsbudget och inte belasta varje enskild mottagning. Då minskar risken att beslut om behandling utgår från ekonomiska skäl, istället för sjukdomens svårighetsgrad.
 5. Vården måste hålla hög kvalité
  Vid läkarbesök bör du och din läkare komma överens om en behandlingsplan som bland annat innehåller behandlingsmål. Du bör också få information om möjlighet till fast vårdkontakt som kan hjälpa dig att samordna insatser och förmedla kontakter, till exempel med Försäkringskassan.
 6. Fokusera på förebyggande insatser
  Alla som får diagnosen psoriasis eller psoriasisartrit bör av vården erbjudas utbildning för att få lära sig mer om sjukdomen och hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Den som har medelsvår till svår psoriasis, misstänkt psoriasisartrit eller är barn bör alltid utredas och behandlas av specialist. De har kunskapen om sjukdomen och kan ge rätt vård och behandling.
 7. Avsätt resurser och tid till forskning och utbildning
  Dagens forskning är nyckeln till morgondagens sjukvård. Vårdpersonal måste få tid, resurser och uppmuntran att forska och vidareutbilda sig. WHO har påtalat behovet av mer forskning inom psoriasisområdet. Därför är det viktigt att nationella resurser avsätts för psoriasisforskning.

Skriven av: Psoriasisförbundet